Hybrid Cloud Services

Dịch vụ đám mây với độ khả dụng cao và bảo mật mạnh mẽ được tối ưu hóa cho khối lượng công việc của doanh nghiệp

Tài nguyên đám mây an toàn và thuận tiện phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Khi triển khai đám mây, lựa chọn môi trường CNTT tốt nhất cho khối lượng công việc của bạn trong số các tùy chọn khác nhau từ đám mây riêng và đám mây công cộng cho đến các phần mềm lưu trữ tại chỗ có thể là một thách thức. Samsung SDS cung cấp nhiều dịch vụ đám mây khác nhau tùy theo mục đích kinh doanh của bạn, từ những đám mây có hiệu suất và độ sẵn sàng cao đến các đám mây dễ sử dụng. Tận hưởng toàn bộ lợi ích của đám mây, sử dụng tài nguyên điện toán được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu cụ thể của ngành

Nghiên cứu trường hợp

Báo cáo phân tích

00

00

Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.

Gartner không xác nhận bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn những nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc chỉ định khác. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner bao gồm các ý kiến của tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là những tuyên bố về sự thật. Gartner từ chối tất cả các bảo đảm, được thể hiện hoặc ngụ ý, đối với nghiên cứu này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.