Cloud Hadoop

Hadoop Clusters xử lý / phân tích dữ liệu lớn dễ dàng và nhanh chóng

Samsung Cloud Platform cung cấp các cụm Hadoop để xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Cloud Hadoop hỗ trợ các tài nguyên điện toán quy mô nhỏ cho phép phân cụm và xử lý song song dữ liệu dung lượng lớn. Ngoài ra, hệ sinh thái Hadoop và môi trường quản lý với khả năng tương thích đã được kiểm chứng dựa trên mã nguồn mở Apache cũng được cung cấp để sử dụng thuận tiện.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

Data Ingestion
 • Real-time Data Collection - Kafka
 • Structured/ Unstructured Data Collection - Sqoop, Flume
Data Process/Analytics
 • Data Processing - Map Reduce, Hive, Hue, Livy, Solr
 • Execution Engine - Tez, Spark
 • Data Operation - YARN
 • Coordinator - Zookeeper
 • Data Governance - Altas
 • Security - Ranger
 • NoSQL DB - HBase
 • Data Storage for Any Data Type - HDFS
 • Data Ingestion → Data Process/Analytics

Các tính năng chính

 • Hadoop clusters tự động

  - Cung cấp hệ sinh thái Hadoop với khả năng tương thích lẫn nhau được xác nhận và cấp cho người dùng quyền truy cập máy chủ (VM)
  - Cài đặt ban đầu: HDFS, YARN, HBASE, HIVE, TES, Huế, Solr, Spark, LIVY

 • Hỗ trợ một số PMNM

  - HDFS, ZooKeeper, YARN, Spark, HIVE, TEZ, Atlas, Ranger, LIVY, Huế, KERBEROD, HBASE, Solr, Kafka, Flume, Sqoop, Oozie, Kudu, Impala

 • Tính năng Tiện lợi cho người dùng

  - Cài đặt / quản lý bởi hệ sinh thái Hadoop
  - Tối ưu hóa giá trị cấu hình và quản lý phiên bản
  - Bảng điều khiển giám sát tích hợp tài nguyên hệ thống
  - Cảnh báo lỗi thông qua phân tích dịch vụ

Giá

  • Billing
  • Tỷ lệ theo giờ cho loại nút cụm VM (VM + chi phí ứng dụng Hadoop)
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.