Elasticsearch

Tạo và quản lý Elasticsearch thuận tiện trong môi trường web

Elaticsearch cung cấp cấu hình và môi trường tự động để tạo và thiết lập Elaticsearch, cho phép phân tích dữ liệu bằng bảng điều khiển web-based. Dịch vụ này chạy trong môi trường máy ảo, quản lý 1 cách đáng tin cậy và có kiến trúc cụm hoặc phiên bản đơn lẻ dựa trên VPC. Sao lưu/phục hồi, vá lỗi nhỏ, giám sát và các tính năng tự động hóa khác hỗ trợ phân tích nhật ký máy chủ, tìm kiếm toàn bộ đoạn văn, và giám sát ứng dụng.

Tổng quan

01

04

Reference Architecture for Elasticsearch

 1. Data Stream Source
  Sensors
  Devices
  Server
  Biz.Apps
  SNS
 2. VPC
  Kafka
  Data Stream Ingestion Service
  Analysis & Storage
  Hadoop -Raw Dataset
  Elasticsearch - Realtime NoSQL
  VERTICA - Data Warehouse
 3. Application
  Bia. Apps
  Dashboard
  Analytics/BI
  AI/ML

Các tính năng chính

 • Tạo instance nhanh và an toàn

  - Cung cấp tự động: Tự động cài đặt phiên bản tiêu chuẩn SDS Elasticsearch bằng cách sử dụng VM với thông số kỹ thuật khác nhau
  - Cấu hình cụm: Sở hữu kiến trúc bản sao để đảm bảo tính sẵn sàng

 • Quản lý DB đơn giản và thuận tiện

  - Backup: Lưu trữ trong Object Storage bằng cách sử dụng chức năng sao lưu riêng
  - Khôi phục: Có thể phục hồi đến một thời điểm cụ thể dựa trên các tệp sao lưu được lưu trữ trong Object Storage
  - Giám sát: Theo dõi tài nguyên VM (CPU và Bộ nhớ) và trạng thái Elaticsearch

Giá

  • Billing
  • Cung cấp trong gói VM
   · Không có hợp đồng: Giá cước theo giờ dựa trên thông tin trạng thái "Bật"
   · Có hợp đồng: Giá cước cố định hàng tháng theo điều khoản hợp đồng
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.