Apache Kafka

Tạo/quản lý cụm apache kafka

Được thiết kế để xử lý thông báo quy mô lớn, Apache Kafka cho phép tạo và cài đặt tự động. Chạy trong môi trường VM và dựa trên VPC, hỗ trợ quản lý thuận tiện, bao gồm cấu hình của một phiên bản/cụm đơn lẻ và giám sát sự kiện.

Tổng quan

01

04

Apache Kafka Service Architecture

 1. Data Integration
  Enterprise Data Stores
  Hadoop
  NoSQL
  RDBMS
  Data Warehouse
  CRM
  ERP
  Search
 2. Database Changes, Sensor Data, IoT, Mobile Devices, Website Events, Logs
  Confluent Platform
  Apache Kafka Connector
  Apache Kafka Manager(AKHQ)
  Native Clients
  Apache Kafka(Scalable, Reliable, and Fast Stream Data Platform Confluent Certified Build)
  Apache Kafka Streams(Stream Processing Layer)
  Apache Kafka Connector
 3. Stream Processing
  Real-time Data Apps
  Spark
  Storm
  Samza
  Custom Application
  Real-time Analytics
  Monitoring
  Alerting

Các tính năng chính

 • Sáng tạo Apache Kafka

  - Cung cấp tự động: Chạy trong môi trường VM, Apache Kafka với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là tự động cài đặt

 • Quản lý Apache Kafka

  - Quản lý trạng thái đang chạy: Quản lý vòng đời của dịch vụ Apache Kafka bao gồm tạo/xóa các cụm bằng bảng điều khiển web-based
  - Giám sát: Giám sát trạng thái Apache Kafka
  - Cài đặt cấu hình người dùng : Chỉnh sửa cài đặt liên quan đến hiệu suất và bảo mật của Apache Kafka
  - Quản lý/thay đổi hoạt động: Thay đổi cài đặt, Tăng/giảm thông số kỹ thuật (CPU, Bộ nhớ), thay đổi kích thước bộ nhớ
  - Sử dụng AKHQ, Trình quản lý Apache Kafka mã nguồn mở, người ta có thể quản lý cụm Apache Kafka
  - Có thể tăng tính khả dụng bằng cách bật thêm nút

Giá

  • Billing
  • Được cung cấp trong gói VM (billing cho VM và Apache Kafka)
   · Không có hợp đồng: Giá hàng giờ dựa trên thông tin đo lường về trạng thái máy chủ đang 'bật'
   · Với hợp đồng: Giá cước cố định hàng tháng theo điều khoản hợp đồng
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.