API Gateway

Quản lý và giám sát API dễ dàng

API Gateway là một dịch vụ để quản lý và giám sát các API một cách thuận tiện.
Các tài nguyên và phương pháp liên quan đến API được xác định đơn giản cho phép dễ dàng theo dõi chỉ số hiệu suất và mức sử dụng API.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

API Consumer
3rd Party Developer(Authentication O) - Rest API (Use API)
3rd Party Developer(Authentication X)
Mobile
Tablet - Rest API
PC - Rest API
 1. API Gateway
  • API Publishing/Subscription
  • API Access Control
  • Traffic Management
  • Monitoring/Metering
  • API Management (APIM) Portal
 2. Link to Backend API
 3. API Provider
  • APIs
  • APIs
  • APIs
  • APIs

API Gateway → Manage API → API Manager

API Manager → Manage API → API Gateway

Các tính năng chính

 • API Gateway Management

  - Xem thông tin API của API Gateway và API information
  - Giới hạn việc sử dụng của người dùng API thông qua chính sách sử dụng API
  - Theo dõi các API được triển khai sau khi tạo bộ sưu tập API

 • Xem trạng thái cuộc gọi API

  - Xem trạng thái cuộc gọi API hàng ngày / tuần / tháng
  - Xem dữ liệu hiệu suất thông qua thời gian phản hồi

 • Quản lý API

  - Xem chi tiết API và đăng ký/chỉnh sửa dữ liệu endpoint/nguồn dữ liệu
  - Đăng ký tài nguyên bằng cách nhập qua Swagger
  - Quản lý các phiên bản API và chạy thử nghiệm Swagger
  - Quản lý triển khai API

Giá

  • Billing
  • Thanh toán hàng tháng dựa trên số lượng yêu cầu API
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.