Máy chủ Metal Server

Máy chủ vật lý hiệu suất cao không ảo hóa

Bare Metal Server cung cấp CPU, bộ nhớ và các tài nguyên tính toán khác được gán độc lập và tách biệt về mặt vật lý mà không cần công nghệ ảo hóa. Dịch vụ điện toán đám mây hiệu suất cao được che khỏi người dùng đám mây khác, cho phép hoạt động ổn định các dịch vụ hiệu suất-nhạy cảm.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

Application, Operating System - Non-virtualized Dedicated Server - Bare Metal Server : Application, Operating System / Hardware : CPU, Memory, Network Interface, Storage

Các tính năng chính

 • Tạo/quản lý BM

  - Cung cấp thông số kỹ thuật tiêu chuẩn BM (4 loại Core)
  - Cung cấp các loại hệ điều hành khác nhau và hình ảnh tiêu chuẩn để tạo tài nguyên thuận tiện
  (e.g. Cent OS, Windows, RHEL, và Ubuntu)

 • Lưu trữ và kết nối mạng

  - Cung cấp thêm lưu trữ kết nối bên cạnh đĩa hệ điều hành
  - Thiết lập Subnet / IP và liên kết với VPC Firewall
  - Cung cấp thiết lập mạng con cục bộ để giao tiếp giữa các máy chủ
  - Cung cấp thiết lập NAT IP để kết nối internet bên ngoài

 • Quản lý dịch vụ tiện lợi

  - Chọn mức dịch vụ được quản lý tùy thuộc vào mức độ ưu tiên của dự án
  - Tạo/chỉnh sửa thẻ

Giá

  • Billing
  • Không có hợp đồng: Thanh toán hàng giờ cho việc sử dụng thực tế theo trạng thái bật/tắt của VM
  • Với hợp đồng: Chiết khấu áp dụng theo điều khoản hợp đồng 1/3 năm. Phí cố định hàng tháng cho số lượng tài nguyên yêu cầu
   * Phạt tiền được tính để chấm dứt sớm trong thời hạn hợp đồng.
  • Tùy chọn Add-on
  • Phí bổ sung cho add-on offering/options, bao gồm IP dự trữ và dịch vụ được quản lý
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.