Cụm HPC

Môi trường cụm HPC dựa trên IaaS-hiệu suất cao

Cụm HPC tự động định cấu hình và cung cấp môi trường cụm HPC (Điện toán hiệu năng cao) cần thiết để thực hiện các phép tính phức tạp cao như ứng dụng CAE (Kỹ thuật hỗ trợ máy tính). Việc định cấu hình môi trường điện toán hiệu năng cao dễ dàng hơn với sự trợ giúp của Bare Metal Server và File Storage (BM) của Samsung Cloud Platform và các tài nguyên điện toán được sử dụng hiệu quả bằng Job Scheduler.

Tổng Quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

Users → Apply for HPC Service → HPC Cluster Provisioning (Compute Setting, Network Setting, Storage Setting, Middleware Setting) → Cluster/Server Access Information → User
HPC Cluster Provisioning → HCP Cluster [ Bare Metal Server(linux/ compiler/ MPI Library/ Job Scheduler) - File Storage - BM (computing, Linux) - BM (computing, Linux) - BM (computing, Linux) - ... - BM (computing, Linux)

Các tính năng chính

 • Tạo cụm HPC

  - Cung cấp tối đa 20 Máy chủ Bare Metal cho các nút tính toán (Khi sử dụng hai mươi 48 core, có thể sử dụng 960 core)
  - Bật điều khiển siêu phân luồng trên Bare Metal Server
  - Cài đặt tích hợp Lưu trữ tệp (BM)
  - Tự động cài đặt phần mềm trung gian (lập lịch công việc, trình biên dịch, thư viện MPI)

 • HPC cluster management

  - Cài đặt thay đổi/dừng/bắt đầu cho cụm HPC đang hoạt động
  - Không tính phí khi cụm HPC dừng, dữ liệu được lưu trữ trên Bộ lưu trữ tệp đã kết nối sẽ không thay đổi
  - Gửi thông báo khi cụm HPC được tạo hoặc thu nhỏ

 • Sử dụng Work Scheduler

  - Yêu cầu các tính năng tài nguyên cụ thể như nút tính toán, lõi CPU trên mỗi nút, bộ nhớ, v.v.
  - Tài nguyên sẽ được cấp phát ngay sau đó trong trường hợp không đủ tài nguyên
  - Kiểm tra tình trạng công việc và lưu trữ lịch sử sử dụng

※ HPC Job Monitoring và Web-based Work Environment sẽ được cung cấp trong tương lai

Giá

  • Billing
  • Thanh toán cho dịch vụ vận hành cụm HPC : Tính phí theo phút dựa trên lượng thời gian bật máy chủ nút (Được cung cấp miễn phí vào năm 2022)
  • Đối với phần mềm trung gian SW, mã nguồn mở được cung cấp miễn phí
  • Phí IaaS được tính riêng tùy thuộc vào việc sử dụng
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.