Máy chủ ảo

Máy chủ ảo tối ưu hóa cho điện toán đám mây

Virtual Server cho phép người dùng chỉ định lượng tài nguyên máy tính ảo cần thiết tại thời điểm cần thiết, mà không cần phải mua CPU, bộ nhớ hoặc các tài nguyên cơ sở hạ tầng khác từ máy chủ. Dịch vụ điện toán ảo cung cấp tài nguyên với hiệu suất tối ưu hóa cho mục đích từ phát triển đến thử nghiệm và chạy các chương trình ứng dụng trong môi trường đám mây.

Tổng quan

01

04

Kết cấu dịch vụ

Application, Operating System - General Computing → APP,OS,APP,OS : Hypervisor - Virtual Computing → Virtual Server : Application, Guest OS / Virtualization(Hypervisor) - CPU, Memory, Network Interface, Storage

Các tính năng chính

 • Tạo/Quản lý VM

  - Chọn VM cho loại công việc và thông số kỹ thuật cần thiết
  (VM thông thường, GPU VM, hoặc VM lớn)
  - Cung cấp các loại HĐH khác nhau và hình ảnh tiêu chuẩn để tạo tài nguyên thuận tiện
  (e.g. Cent OS, Windows, RHEL, và Ubuntu)

 • Lưu trữ và kết nối mạng

  - Cung cấp thêm dung lượng lưu trữ bên cạnh cài đặt Subnet/IP đĩa OS và liên kết với Security Group

 • Quản lý dịch vụ tiện lợi

  - Quản lý thay đổi trong thông số kỹ thuật VM.
  - Quản lý tùy chỉnh tạo hình ảnh / truyền hình và tạo thẻ / sửa đổi
  - Schedule-based VM on/off
  (kết hợp ngày / ngày / giờ)

Giá

  • Billing
  • Không có hợp đồng: Thanh toán hàng giờ cho việc sử dụng thực tế theo trạng thái bật/tắt của VM
  • Với hợp đồng: Chiết khấu áp dụng theo điều khoản hợp đồng 1/3 năm. Phí cố định hàng tháng cho số lượng tài nguyên yêu cầu
   * Phạt tiền được tính để chấm dứt sớm trong thời hạn hợp đồng
  • Cung cấp cơ bản và các tùy chọn add-on
  • Cung cấp cơ bản: OS S/W, 100GB cho đĩa cài đặt hệ điều hành, và 1 IP
  • công cộng Phí bổ sung cho add-on offering/options, bao gồm IP dự trữ và dịch vụ quản lý
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.