Container Registry

Dễ dàng lưu trữ, quản lý, và chia sẻ hình ảnh container

Container Registry cung cấp đăng ký đám mây để lưu trữ, quản lý và chia sẻ thuận tiện hình ảnh theo tiêu chuẩn OCI. Quản lý và triển khai hình ảnh có sẵn mọi lúc mọi nơi trên Samsung Cloud Platform.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 1. Use Case ↔ Image Push / Image Pull ↔ Container Registry ↔ Samsung Cloud Platform
  User Case
  Developer
  Admin
  CI/CD
  K8s Cluster
 2. Container Registry
  User Interface
  UI
  API
  CLI
  Authentication / Authority features
  Authentication
  Authority
  Container Image Management
  Registry Creation/ Deletion/ Mgmt.
  Repository Management
  Image Tag Management
  Vulnerability Assessment
  Image Policy Management
  Container Image Storage
  Container Image
  Helm Chart
  OCI Artifact
 3. Container Registry ← User Authentication → IDP
 4. Container Registry ← Registry/Repository, Authority Mgmt. → IAM
 5. Container Registry ← Image/Chart/Artifact, Storage → Object Storage
 6. Container Registry ← Event Monitoring → Cloud Monitoring
 7. Container Registry ← Event Logging → Logging/Audit
  • Samsung Cloud Platform: IDP, IAM, Objec Storage, Cloud Monitoring, Logging/Audit

Các tính năng chính

 • Quản lý Registry

  - Tạo, xóa, và quản lý registry
  - Registry Access Control Management

 • Quản lý hình ảnh

  - Quản lý thẻ: Đẩy, kéo, xem và xóa hình ảnh
  - Quản lý kho lưu trữ: Xem và xóa kho lưu trữ, thiết lập chính sách bảo mật

 • Đánh giá lỗ hổng của hình ảnh

  - Quét lỗ hổng bảo mật và kết quả của hình ảnh: CVE (Common Vulnerability Exposure) -basis

 • Cộng tác và kiểm soát truy cập

  - Quản lý quyền trên kho lưu trữ và đăng ký dựa trên IAM (Quản lý danh tính và truy cập)
  - Giám sát sử dụng
  - Ghi nhật ký: sự kiện đăng ký, kho lưu trữ và hình ảnh được gắn thẻ

Giá

  • Billing
  • Dịch vụ Registry: Lưu trữ số lượng dữ liệu X Giờ sử dụng (mỗi giờ)
   ※ Theo đối tượng lưu trữ bucket kết nối
  • Quét hình ảnh: Tính phí theo số lần quét
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.