Ứng dụng Kubernetes

Hình ảnh SW để triển khai ngay lập tức trong các cụm Kubernetes

Dịch vụ Kubernetes Apps triển khai một loạt các hình ảnh container bao gồm Web / WAS và cơ sở hạ tầng ứng dụng khác trong các cụm được tạo bởi Kubernetes Engine. Kinh nghiệm hoạt động thực địa phong phú giúp cung cấp hình ảnh container với cài đặt tối ưu hóa, cho phép triển khai ứng dụng dễ dàng.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

  • User → Deploy Products → CMP
  • Manager → Register Products → Admin Portal
 1. Kubernetes Apps
  Products with Tech Support
  JBoss EAP
  Tomcat
  JEUS
  Apache HTTP Server
  Wildfly
  Nginx
  Open Source Products (No Tech Support)
  GitLab/Jenkins/Nexus
  NATS
  NGINX Ingress Controller
  RabbitMQ
 2. Kubernetes Engine - Containers

Các tính năng chính

 • Ưu đãi SW

  - Phân tích: Brightics ML
  - App Infrastructure (Messaging): NATS, RabbitMQ, Zookeeper, v.v
  - App Infrastructure (Web/WAS): Jboss EAP, JEUS, Tomcat, Wildfly, Apache, NGINX, v.v
  - Base, Language Base: Alpine, CentOS, Ubuntu, .NET Core, Node.js
  - Python, v. Công cụ: GitLab, Jenkins, Nexus, SonarQube
  - Bảo mật: Gatekeeper

 • Kubernetes Ứng dụng tạo và quản lý

  - Xem / xóa danh sách Ứng dụng Kubernetes bị hủy
  - Xem chi tiết tài nguyên của từng cụm Kubernetes được tạo

Giá

  • Billing
  • Brightics ML : Tổng thời gian sử dụng CPU cho các worker node trong cụm chuyên dụng
  • Giấy phép SW thương mại được cung cấp trong BYOL (Mang theo giấy phép của riêng bạn)
  • Open Source SW mở không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
  • Phiên bản cộng đồng SW cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (có tính phí bổ sung)
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.