Dịch vụ DevOps

Cung cấp nhanh chóng và an toàn các môi trường phát triển/triển khai/vận hành phần mềm tích hợp

Dịch vụ DevOps cung cấp các công cụ phát triển được tiêu chuẩn hóa để phát triển/triển khai/vận hành ứng dụng và hệ thống cũng như các mẫu phát triển theo định hướng khung mã và quản lý tích hợp trong môi trường Samsung Cloud Platform. Dịch vụ này cho phép phát triển/triển khai/vận hành phần mềm nhanh chóng và ổn định cũng như quản lý tích hợp thuận tiện thông qua Bảng điều khiển DevOps.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

DevOps Service
 • DevOps Console
 • Dve. Starter F/W, Sample Code, Build/Deploy Templates
  • Anyframe
  • Node.js
  • Phython
  • ...
 • Source Code Repository (GitLab)
 • Artifact Repository (Nexus)
 • Code Quality (SonarQube)
 • Helm Chart Repository (ChartMuseum)
 • Image Repository (ContainerRegistry)
 • Build/Deploy Pipeline (Jenkins)
  • Code Build → Code Inspection → Image Build → Deploy
  • Deploy → VM , VM (VM Server Group)
  • Deploy → Production (Kubernetes Engine)
  • Deploy → Staging (Kubernetes Engine)
  • Deploy → Development (Kubernetes Engine)
VM Server Group
VM
VM
Kubernetes Engine
Production
Staging
Development
DevOps Console - Integrated Authentication (IDP) - Cluster Mgmt. (CMP, DevOps CM) - Kubernetes Engine

Các tính năng chính

 • DevOps Console

  - Quản lý thành viên bên thuê và tạo dự án/nhóm dự án của bên thuê
  - Quản lý các cụm, nút K8s được phân công

 • Kho lưu trữ nguồn (GitLab)

  - Cung cấp private-type Git repository với khả năng mở rộng cao

 • Kho lưu trữ hiện vật (nexus)

  - Lưu trữ và chia sẻ các gói

 • Release Management (Jenkins)

  - Cung cấp quản lý tích hợp về xây dựng, triển khai, và phát triển / vận hành quy trình công việc

※ Hỗ trợ cài đặt tự động cho GitLab, Jenkins (Nexus dự kiến sẽ được tự động hóa vào 3Q năm 2022)

Giá

  • Billing
  • DevOps Console: Miễn phí cho 5 người dùng đầu tiên trong một dự án (người thuê); giá cước hàng tháng cho mỗi người dùng bổ sung
  • Quản lý phát hành: 1 luồng công việc được kích hoạt và cung cấp miễn phí; sau đó việc sử dụng mỗi luồng công việc sẽ được kích hoạt
  • Jenkins (Xây dựng / Triển khai): Tính theo phút cho tài nguyên được phân bổ (Một thời lượng nhỏ sẽ được miễn phí: 100 phút mỗi tháng)
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.