Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ GÌ?

Các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) cho bạn biết các quy tắc sử dụng trang Web của chúng tôi www.samsungsds.com/vn.

CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

www.samsungsds.com/vn (the “Site”) ("trang Web") là một trang Web được điều hành bởi Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam ("Chúng tôi" hoặc "Công ty"), một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và đăng ký hợp pháp tại Việt Nam với mã số công ty 2300680991 và trụ sở đăng ký tại Lô CN5, Đường Yên Phong 6, Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam.
Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email đến contactsds@samsung.com hoặc gọi điện đến đường dây dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số +84 243 279 7103

VIỆC SỬ DỤNG trang Web CỦA CHÚNG TÔI ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

trang Web của chúng tôi chủ yếu dành cho người dùng doanh nghiệp tại Việt Nam. Bằng cách sử dụng trang Web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận Điều khoản và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản, bạn sẽ không được sử dụng trang Web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản Điều khoản để tham khảo sau này.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO BẠN

Điều khoản đề cập đến các điều khoản bổ sung áp dụng cho việc bạn sử dụng trang Web sau đây:

· Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, các điều khoản mà chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng trang Web. Bằng cách sử dụng trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý đó và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác. Chính sách Cookie của chúng tôi, chính sách quy định thông tin về cookie trên trang Web của chúng tôi.
· Chính sách Cookie của chúng tôi, chính sách quy định thông tin về cookie trên trang Web của chúng tôi.

WE MAY MAKE CHANGES TO THE TERMS

We may supplement and/or amend the Terms from time to time. Every time you wish to use our Site, please check the Terms to ensure you fully understand and agree with the Terms that is applicable at that time. The Terms were most recently updated on 28 July 2022.

WE MAY MAKE CHANGES TO OUR SITE

We may update and change our Site from time to time to reflect changes to our products or services, our users’ needs and our business priorities.

WE MAY SUSPEND OR WITHDRAW OUR SITE

Our Site is made available free of charge
We do not guarantee that our Site, or any content on it, will always be available or be uninterrupted. We may suspend or withdraw or restrict the availability of all or any part of our Site for business and operational reasons. We will try, but not be responsible, to give you reasonable notice of any suspension or withdrawal.
You are also responsible for ensuring that all persons who access our Site through your internet connection are aware of the Terms and other applicable terms and conditions, and that they comply with them.

BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN trang Web CỦA CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với trang Web của chúng tôi và tài liệu được xuất bản trên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, nhãn hiệu, bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp có bản quyền, được bảo vệ bởi các luật và quy định hiện hành có liên quan của Việt Nam và pháp luật các nước, điều ước quốc tế nếu có. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.
Bạn có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các đoạn trích của bất kỳ trang nào từ trang Web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của mình đối với nội dung được đăng trên trang Web của chúng tôi.
Bạn không được sửa đổi bản sao giấy hoặc kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống từ trang Web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh chụp, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.
Trạng thái của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp được xác định nào) phải luôn được công nhận quyền tác giả đối với mọi nội dung trên trang Web này.
Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang Web của chúng tôi cho mục đích thương mại khi chưa được cấp phép từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.
Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào không tuân thủ Điều khoản trên trang Web của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bạn vi phạm Điều khoản, chúng tôi có quyền chấm dứt quyền sử dụng trang Web của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước, và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã tạo từ trang Web của chúng tôi và bồi thường cho chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do vi phạm đó gây ra, nếu có.

KHÔNG DỰA VÀO THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY

Nội dung trên Trang web của chúng tôi chỉ là những thông tin chung. Nó không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải nhận được lời khuyên của chuyên gia hoặc người có chuyên môn trước khi thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào trên cơ sở nội dung trên Trang web của chúng tôi.
Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để cập nhật thông tin trên Trang web của mình, nhưng chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hoặc chắc chắn, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên Trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC TRANG WEB CHÚNG TÔI LIÊN KẾT ĐẾN

Khi Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp với mục đích thông tin đến bạn. Các liên kết như vậy không nên được hiểu là sự chấp thuận của chúng tôi đối với các trang web được liên kết đó hoặc thông tin mà bạn có thể nhận được từ chúng
Chúng tôi không có quyền kiểm soát và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI MÀ BẠN PHẢI CHỊU

a) Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi đối với bạn nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ và gian lận hoặc xuyên tạc gian lận đối với Trang web của chúng tôi.
b) Chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện ngụ ý, bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi.
c) Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, ngoài (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc bằng cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh dưới hoặc liên quan đến:
- Sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Trang web của chúng tôi; hoặc
- Sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Trang web của chúng tôi.
d) Đặc biệt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về:
- Mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh, hoặc doanh thu;
- Gián đoạn kinh doanh;
- Mất tiền tiết kiệm dự kiến;
- Mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng; hoặc
- Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả nào.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIRUS VÀ BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GÂY RA CHÚNG

Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi sẽ được bảo mật hoặc không có lỗi hoặc virus.
Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của bạn để truy cập Trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm bảo vệ virus của riêng bạn.
Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu virus, trojan, worms, logic bombs hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang web của chúng tôi, máy chủ mà Trang web của chúng tôi được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công Trang web của chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Khi vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Luật An ninh mạng 2018. Chúng tôi sẽ báo cáo tất cả các vi phạm như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

QUY TẮC VỀ LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn liên kết đến hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi ngoài nội dung nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua contactsds@samsung.com.

LUẬT PHÁP CỦA QUỐC GIA NÀO SẼ ÁP DỤNG CHO MỌI TRANH CHẤP?

Các Điều khoản này, chủ đề của nó và sự hình thành của nó (và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại không hợp đồng nào) sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn chấp nhận và đồng ý với thẩm quyền độc quyền của Tòa án Việt Nam.