DNS
(Domain name system)

Thiết lập và quản lý domain thuận tiện

Dịch vụ DNS chuyển đổi tên miền trên Internet thành địa chỉ IP, được tạo thành từ các số và có thể nhận dạng để cho phép truy cập. Sử dụng dịch vụ DNS, người dùng có thể tự tạo và đăng ký tên miền mong muốn cũng như quản lý dữ liệu tên miền của mình

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

User → Internet → DNS Request → DNS → DNS Response → NAT → Firewall → Internet → Security Group → Security Group : Subnet - VM, VM ... / Security Group : Subnet - VM, VM ... → VPC

Các tính năng chính

 • Tạo/quản lý domain

  - Yêu cầu một tên miền mới hoặc tạo DNS để kết nối với một tên miền hiện có
  - Thiết lập thông tin của sub-domains và máy chủ để được kết nối

 • Lựa chọn vùng lưu trữ (Internet / mạng nội bộ)

  - DNS chung: Kết nối Internet, cho phép người dùng bên ngoài truy cập
  - DNS riêng: Không tiếp xúc với Internet, chỉ cho phép người dùng mạng nội bộ truy cập (có sẵn vào năm 2022)

 • Hỗ trợ nhiều resource record

  - Ghi chép dữ liệu: Chỉ định địa chỉ IP cho tên miền để tìm IP bằng tên miền
  - Dữ liệu ghi chép Name Server: Chỉ định máy chủ DNS (Name Server) của tên miền sở hữu
  - Dữ liệu ghi chép TXT: Nhập dữ liệu văn bản cho tên miền
  - CNAME: Đặt bí danh cho tên miền
  - MX (Mail Server): Chỉ định mail server cho domain và sub-domain của user

Giá

  • Billing
  • Thanh toán hàng ngày cho việc sử dụng vùng lưu trữ
  • 12 giờ đầu tiên sau khi tạo được coi là thời gian thử nghiệm và miễn phí
  • Metering
  • Thông tin đo lường của ngày hôm trước được sử dụng (tính đến 24:00)
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.