Tường lửa

Tường lửa kết nối lưu lượng của VPC với Internet và mạng khách hàng

Tường lửa cung cấp logical firewalls cho lưu lượng được tạo trong Cổng Internet,VPC Peering, cổng chuyển tuyến, kết nối trực tiếp và Cân bằng tải. An ninh mạng được đảm bảo bằng cách đặt các quy tắc vào/ra đối với giao tiếp giữa VPC và Internet, VPC và mạng khách hàng, Cân bằng tải và máy chủ, cũng như giữa các VPC. Các quy tắc tường lửa cũng có thể được áp dụng hàng loạt để di chuyển tường lửa, giảm số giờ làm việc và nguy cơ bỏ sót có thể xảy ra.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 • Customer Network → Transit Gateway Firewall → VPC1 (VM, VM ...)
 • Internet → Internet Gateway Firewall → VPC1 (VM, VM ...)
 • Customer Network → Direct Connect Firewall → VPC1 (VM, VM ...)
 • VPC2 (VM, VM ...) → VPC Peering Firewall → VPC Peering Firewall → VPC1 (VM, VM ...) → Load Balancer Firewall → Load Balancer

Các tính năng chính

 • Tường lửa cổng Internet

  - Tường lửa quy tắc và đăng nhập cho VPC và kết nối Internet

 • VPC Peering Firewall

  - Quy tắc tường lửa và đăng nhập để kết nối giữa các VPC

 • Tường lửa cổng chuyển tiếp

  - Quy tắc tường lửa và đăng nhập để kết nối giữa mạng khách hàng và nhiều VPC
  - Các quy tắc riêng có thể áp dụng cho từng Cổng chuyển tuyến được kết nối với từng VPC

 • Tường lửa kết nối trực tiếp

  - Quy tắc tường lửa và đăng nhập cho kết nối 1: 1 giữa mạng khách hàng và VPC

 • Tường lửa Load Balancer

  - Các quy tắc tường lửa, nhật ký kết nối giữa mạng bên ngoài và Cân bằng tải; Cân bằng tải và máy chủ trong VPC

Giá

  • Billing
  • Firewall có sẵn miễn phí
  • Để lưu nhật ký bảo mật, việc sử dụng lưu trữ được tính thêm phí
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.

Share