Quản lý chứng chỉ

Tích hợp quản lý và đăng ký chứng chỉ SSL/TLS

Dịch vụ Quản lý chứng chỉ sẽ bảo vệ các trang web và ứng dụng sử dụng Samsung Cloud Platform với chứng chỉ bảo mật SSL/TLS đã đăng ký. Các tính năng quản lý tích hợp Web-based hỗ trợ quản lý chứng chỉ thuận tiện, từ xem chứng chỉ đến cài đặt thông báo hết hạn.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 • CA → User → Certificate Registration → Certificate Management : DV SSL, OV SSL, EV SSL ↔ Samsung Cloud Platform : Load Balancer

Các tính năng chính

 • Giấy chứng nhận đăng ký

  - Chọn dự án đăng ký chứng chỉ
  - Xem/đăng ký chứng chỉ SSL/TLS do các tổ chức bên ngoài cấp
  - Cung cấp dịch vụ chứng chỉ tích hợp cho các dịch vụ Load Balancer và Kubernetes Engine

 • Quản lý chứng chỉ

  - Xem danh sách các chứng chỉ đang sở hữu (tên chứng chỉ, ngày hết hạn/tạo & tên dự án)
  - Xem giá trị khóa bảo mật (khóa riêng, khóa chung và chuỗi chứng nhận)
  - Đặt người nhận thông báo 7 ngày trước khi chứng chỉ hết hạn

Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.

Share