Bảo vệ DDoS

Phát hiện & Ứng phó Tấn công Lưu lượng Mạng Quy mô lớn

Dịch vụ này phát hiện và chặn các cuộc tấn công, từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), làm gián đoạn lưu lượng mạng bằng cách áp đảo mục tiêu bằng một lượng lớn lưu lượng sử dụng nhiều máy chủ. Giám sát liên tục và phát hiện các cuộc tấn công bên ngoài, bảo vệ các máy chủ trong DMZ. Trong trường hợp bị tấn công, tính liên tục của dịch vụ web được đảm bảo bằng cách giảm thiểu tình trạng quá tải lưu lượng đến máy chủ gốc bằng cách chặn và phân phối lưu lượng.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 • Web Service Users → internet → WAF, DDOS Protection → IDS Agent - Web Server(VM), IDS Agent - Web Server(VM), IDS Agent - Web Server(VM) → Security Log Collection → Control System : Control/Analysis Expert → Monitoring/Detection
 • Web Service Users → internet → WAF, DDOS Protection → Security Log Collection → Control System : Control/Analysis Expert → Monitoring/Detection

Các tính năng chính

 • Phát hiện và phân tích xâm nhập

  - Giám sát sự kiện 24/7
  - Phát hiện tấn công DDoS tự động

 • Giảm xâm nhập

  - Phát hiện và ngăn chặn chính xác các cuộc tấn công DDoS Lớp 3 và Lớp 4

Giá

  • Được cung cấp miễn phí
  • Khách hàng đăng ký dịch vụ WAF (yêu cầu đăng ký riêng)
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.