IPS
(Hệ thống chống xâm nhập)

Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập trong thời gian thực, trong Máy chủ Trang chủ & Máy chủ Ứng dụng

IPS cung cấp cơ chế bảo vệ theo thời gian thực bằng cách liên tục cập nhật các chính sách phát hiện xâm nhập theo kịp các biện pháp đối phó với các mối đe dọa an ninh mới nhất. - Với giám sát gói tin, IPS có thể phát hiện tại lớp ứng dụng và theo dõi lưu lượng truy cập đáng ngờ và các mẫu thao tác ứng dụng.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 • Web Service Users → Internet → WAF, DDOS Protection → IDS Agent - Web Server(VM), IDS Agent - Web Server(VM), IDS Agent - Web Server(VM) → Security Log Collection → Control System : Control/Analysis Expert → Monitoring/Detection
 • Web Service Users → Internet → WAF, DDOS Protection → Security Log Collection → Control System : Control/Analysis Expert → Monitoring/Detection

Các tính năng chính

 • Phát hiện và phân tích xâm nhập

  - Giám sát 24/7
  - Phát hiện quy tắc chung và quản lý mô hình, phát hiện tương quan-dựa trên quy tắc chung
  - Dữ liệu thô dựa trên phân tích chuyên sâu
  - Ghi chép chi tiết hỗ trợ phân tích sự cố trong trường hợp xâm nhập

 • Phòng chống xâm nhập

  - Cập nhật mẫu phát hiện mối đe dọa mới nhất, phản ánh thông tin xu hướng bảo mật
  - Mẫu phát hiện được tối ưu hóa để phản hồi sự kiện thời gian thực hiệu quả

 • Giám sát thông tin

  - Nâng cao cảnh báo trong trường hợp phát hiện dấu hiệu
  - Báo cáo hàng tháng về xu hướng cảnh báo, danh sách cảnh báo, vv.

Giá

  • Được cung cấp vào nửa cuối năm 2023
  • Đăng ký hàng tháng (monthly bill)
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.