Sao lưu

Dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu

Dịch vụ này cung cấp bản sao lưu an toàn cho dữ liệu kinh doanh quan trọng và phục hồi dữ liệu nếu cần. Nhiều loại sao lưu khác nhau từ ảnh chụp nhanh hệ điều hành của máy chủ ảo đến cơ sở dữ liệu trực tuyến và ảnh chụp nhanh NAS đều được hỗ trợ. Mục tiêu sao lưu, đường dẫn, chu kỳ, khoảng thời gian và các kế hoạch khác có thể được xác định theo chính sách của công ty và môi trường người dùng.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 • VM - Image Backup (OS+Data) - NW → Object Storage Images
 • DB - On-line Backup (Data+Arch) - NW → Object Storage Images
File Storage
NAS Volume → Snapshot Images

Các tính năng chính

 • Lưu backup vào trung tâm DR

  - Lưu trữ hình ảnh VM / ảnh chụp nhanh / sao lưu lưu trữ sao lưu trong cùng một khu vực với bản gốc
  - Sử dụng tùy chọn DR, các bản sao lưu được lưu trữ trên lưu trữ DR ở các khu vực khác nhau từ bản gốc (phí bổ sung phát sinh)

 • Phát triển kế hoạch backup

  - Chọn máy chủ cần sao lưu từ phương tiện sao lưu (Object Storage)
  - Chọn vị trí đường dẫn lưu trữ sao lưu (directory) và thời gian lưu trữ (2/4 tuần, 3/6 tháng, 1 năm)
  - Thiết lập chu kỳ sao lưu (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc tùy chỉnh)
  - Thiết lập thời gian sao lưu (tùy chỉnh, ngay lập tức)

 • Các loại sao lưu theo mục tiêu

  - Máy chủ ảo : Sao lưu hình ảnh (Ảnh chụp nhanh hệ điều hành và dữ liệu)
  - Cơ sở dữ liệu: Sao lưu trực tuyến (dữ liệu) và sao lưu lưu trữ
  · RDB (7 hệ thống): EPAS, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, MS SQL, Tibero, Vertica
  · NoSQL (2 hệ thống): Redis và Elaticsearch
  - NAS : Sao lưu ảnh chụp nhanh (được lưu trữ trong Bộ lưu trữ tệp)

 • Phục hồi

  - Chọn dữ liệu cần khôi phục (VM, DB, NAS)
  - Tiến hành khôi phục point-in-time dữ liệu (chọn từ các phiên bản sao lưu đã thực hiện)
  - Theo dõi tình trạng khôi phục (bình thường hoặc thất bại)

Giá

  • Tiêu chuẩn đo lường
  • Sử dụng lưu trữ: Lượng dữ liệu sao lưu được lưu trữ
  • Giảm giá áp dụng theo mức sử dụng
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.