Block Storage

Lưu trữ để xử lý dữ liệu lớn và DB Workload

Lưu trữ dữ liệu trong các khối có kích thước cố định của các mảng được xác định trước và gán trực tiếp cho các máy chủ. Dịch vụ lưu trữ có tính sẵn sàng cao này phù hợp với môi trường ứng dụng yêu cầu dữ liệu dung lượng cao, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu và máy chủ email. Lưu trữ hiệu suất cao có sẵn tùy thuộc vào mức hiệu suất yêu cầu. Chính sách sao lưu dự phòng và hệ thống khôi phục lỗi giúp tăng độ tin cậy mà không bị mất dữ liệu.

Tổng Quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

VM Architecture
Block Storage → Hypervisor → each VM
BM Architecture
Block Storage → (Multi-Attatch) each BM

Các tính năng chính

 • Tạo khối lượng người dùng

  - Tạo/kết nối/mở rộng/xóa dung lượng người dùng trên máy ảo 1 cách dễ dàng
  - Thiết lập loại và quy mô lưu trữ khối được chỉ đích
  - 100GB trong không gian HĐH cơ bản

 • Mã hóa theo khối lượng

  - Bảo vệ thông tin có giá trị của khách hàng một cách an toàn

 • Chức năng Multi-Attach

  - Có thể truy cập tệp trong cùng một không gian từ nhiều máy chủ khi sử dụng tệp cụm hoặc hệ thống chia sẻ tệp

 • Quản lý lưu trữ

  - Quản lý lưu trữ: Quản lý sử dụng đĩa / lưu trữ, phân tích và xem xét thay đổi lưu trữ, v.v
  - Quản lý khả dụng: Quản lý tỷ lệ sử dụng lưu trữ, v.v.

 • Giám sát lưu trữ

  - Theo dõi hiệu suất lưu trữ (đọc / ghi IO), ước tính sử dụng và xem hóa đơn
  - Đặt thông báo cho tình trạng thiếu lưu trữ
  (e.g. thông báo trạng thái ‘Cảnh báo’ khi 80% dung lượng lưu trữ được gán đang được sử dụng và ‘Critical’ khi 90% đang được sử dụng)

Giá

  • Billing
  • Được tính phí bởi bộ nhớ có thể sử dụng (bộ nhớ có thể sử dụng (GB) x đơn giá)
  • Hóa đơn hàng tháng dựa trên số ngày kết hợp sử dụng bộ nhớ
  • Tiêu chuẩn đo lường
  • Lưu trữ có thể sử dụng: Lưu trữ theo yêu cầu của người dùng trên màn hình Mức
  • giảm giá áp dụng theo mức sử dụng
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.