Lưu trữ file

Lưu trữ với nhiều máy khách Chia sẻ tệp qua mạng

File Storage cấp quyền truy cập dữ liệu cho một nhóm khách hàng không đồng nhất thông qua mạng. Các máy chủ được kết nối với khối File Storage cho phép dễ dàng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ các ứng dụng sử dụng nhiều máy chủ. Dịch vụ này có sẵn trên một loạt các ứng dụng đa dạng từ quản lý nội dung web và kho lưu trữ để xử lý dữ liệu giải trí đến lưu trữ bộ chứa và phân tích dữ liệu lớn.

Tổng Quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

File Storage
VM
BM
VM
File Storage → NFS / CIFS Protocol → VM/ BM

Các tính năng chính

 • Tạo/tăng/xóa khối lượng người dùng

  - Chọn một giao thức dựa trên loại HĐH của máy chủ được kết nối (CIFS cho Windows/Unix, NFS cho Linux)
  - Đặt thư mục để kết nối với lượng người dùng và kiểm soát lượng truy cập

 • Tạo và quản lý phục hồi Snapshot

  - Lập tức tạo và cung cấp ảnh chụp nhanh
  - Thiết lập chu kỳ để tạo ảnh chụp nhanh tự động (hàng ngày: đơn vị giờ, hàng tuần: tại một thời điểm cụ thể)

 • Sao chép DR

  - Quản lý các chính sách đồng bộ (tạm thời đình chỉ, đồng bộ hóa, và đồng bộ hóa ngược)
  - Quản lý chu kỳ đồng bộ (5 phút, 1 giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng)

 • Mã hóa theo dung lượng

  - Bảo vệ dữ liệu có giá trị của khách hàng một cách an toàn

 • Cung cấp NAS tối ưu hóa cho khối lượng công việc hiệu suất cao

  - Cung cấp NAS có thể được kết nối với Bare Metal Server

 • Cung cấp chức năng Multi-AZ

  - Đồng bộ hóa dữ liệu giữa AZ đảm bảo tính sẵn sàng cao của dịch vụ trong thời gian xảy ra thảm họa DC

Giá

  • Billing
  • Tính phí theo mức sử dụng lưu trữ: mức sử dụng lưu trữ (GB) x đơn giá
  • Tiêu chuẩn đo lường
  • Sử dụng bộ nhớ : Lượng dữ liệu được lưu trữ
  • Mức chiết khấu áp dụng theo mức độ sử dụng
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.