Object Storage

Không gian lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn trong môi trường đám mây

Object Storage cho phép người dùng lưu và sử dụng dữ liệu trên Internet. Truy cập dễ dàng vào bộ lưu trữ dựa trên URL cung cấp khả năng quản lý dữ liệu thuận tiện. Thuật toán mã hóa AES-256 được sử dụng để lưu trữ và tải xuống dữ liệu an toàn. Dữ liệu đã lưu cũng được bảo vệ bằng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau.

Tổng Quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

Amazon S3 REST API based Service
mobile → Get
PC → Post
Veritas NetBackup, Commvault, Veeam → Put
Amazon S3 → ETC.
Distributed/Object Storage
Interoperate with Java, C++,C#

Các tính năng chính

 • Tạo bucket và upload đối tượng

  - Tạo một thư mục trong một bucket và cấp quyền chung cho tất cả các tập tin trong thư mục
  - Cung cấp mã hóa cơ bản cho bucket (thuật toán AES-256)
  - Tải lên các đối tượng (ảnh, video, vv.) vào bucket hoặc thư mục trong bucket sau khi tạo

 • Bucket properties and encryption setting

  - Thiết lập nhật ký truy cập máy chủ để ghi lại dữ liệu chi tiết về yêu cầu truy cập
  - Quản lý quyền đọc / ghi trên tệp cho mỗi người dùng và quyền truy cập của người dùng khác
  - Sử dụng mã hóa khóa quản lý Amazon S3 (SSE-S3)
  - Áp dụng mã hóa cho tệp đã tạo và thêm thẻ
  - Có thể khôi phục bị xóa hoặc thay thế đối tượng sử dụng thiết lập quản lý phiên bản bucket

 • IP-based ACL (Danh sách điều khiển truy cập)

  Chỉ cấp quyền truy cập vào các IP được ủy quyền bằng chức năng Lọc

Giá

  • Billing
  • Được tính phí bởi dung lượng lưu trữ có thể sử dụng (dung lượng lưu trữ có thể sử dụng (GB) x đơn giá)
  • Tiêu chuẩn đo lường
  • Dung lượng sử dụng : Lượng dữ liệu đã lưu
  • Mức chiết khấu áp dụng theo mức độ sử dụng
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.