Cloud Implementation/Migration

Dịch vụ đám mây được cá nhân hóa dựa trên hybrid cloud/ public/ private

Triển khai/ chuyển đổi dịch vụ đám mây để cung cố lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghệ số

Với kinh nghiệm chuyển đổi dịch vụ đám mây lớn nhất Hàn Quốc, sử dụng tài nguyên của riêng mình, Samsung SDS cung cấp nhiều hệ thống hỗ trợ công nghệ với mã nguồn mở khác nhau. Giảm đáng kể TCO bằng cách chuyển đổi môi trường IT cũ sang dịch vụ đám mây được tối ưu hóa và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công nghệ số sử dụng AI, big data và các công nghệ mới khác.

Dịch vụ chính

Chuyển đổi dịch vụ đám mây tùy chỉnh với mức giảm TCO đang kể và môi trường IT linh hoạt

 • Giảm TCO 30%+
 • Cung cấp tài nguyên 3 tháng → 1 ngày
 • Khắc phục hạn chế 3 giờ → 10 phút

01

04

Đặc điểm

 • Quy trình tiêu chuẩn cho việc chuyển đổi Hybrid Cloud của SDS

  Samsung SDS hỗ trợ triển khai/ chuyển đổi dịch vụ đám mây dựa trên tài sản độc lập. Quá trình này bao gồm 9 bược xem xét cơ sở hạ tầng, Cloud vision, phân tích khối lượng công việc, thiết kế kiến trúc đám mây, kế hoạch chuyển đổi, xác nhận kế hoạch, chuẩn bị giới thiệu/ chuyển đổi, chuyển đổi đám mây và đánh giá giá trị cốt lõi.

 • Phương pháp chuyển đổi dịch vụ Hybrid Cloud

  Sử dụng phương pháp chuyển đổi đã được xác thực, đã được áp dựng trong các công ty con của Samsung và các doanh nghiệp khác từ năm 2011, Samsung SDS phân tích môi trường, thiết kế đám mây và phát triển các kế hoạch hành động

 • Xem xét cơ sở hạ tầng IT đã được xác thực

  Các doanh nghiệp có thể thắc mắc - việc chuyển đổi dịch vụ đám mây giúp ích được bao nhiêu cho doanh nghiệp, có thể tiết kiệm được bao nhiêu chi phí khi kết hợp thiết bị khác nhau từ nhiều nhà cung cấp. Để đạt được mục tiêu này cần, quá trình xem xét trước hệ thống IT được khách hàng cung cấp trong quy trình phỏng vấn -> thu thập dữ liệu -> xem xét/ phân tích -> báo cáo kết quả -> triển khai biến pháp cải tiến.

 • Các biện pháp chuyển đổi đám mây tùy chỉnh

  Samsung SDS đề xuất chiến lược chuyển đổi 6R, xem xét nỗ lực chuyển đổi và giá trị kinh doanh. Chẳng hạn, nếu độ tin cậy là yếu tố quan trọng và việc chuyển đổi với thay đổi tối thiểu được khuyến nghị, thì chiến lược Rehost/Replatform sẽ được áp dụng.

Chiến lược chuyển đổi tối ưu của 6Rs

→ Business Value / Migration Effort

  • Retain : Legacy OS/application not supported by cloud
  • Retire : Decommission/integration of tasks without migration
 • Most common migration strategy (70-90%)
  Rehost Lift & Shift : Migration with minimal change
  ReplatformLift & Shape : OS or DB engine switching
  • Refactor Cloud Native : Source code or large-scale modification
  • Repurchase Drop & Shop : Product package or SaaS

Nền tảng

01

04

Báo cáo phân tích

Ví dụ sử dụng

Dịch vụ đám mây được tối ưu hóa nhất từ SDS Cloud

  Trò chuyện

  Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.

  Gartner không xác nhận bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn những nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc chỉ định khác. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner bao gồm các ý kiến của tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là những tuyên bố về sự thật. Gartner từ chối tất cả các bảo đảm, được thể hiện hoặc ngụ ý, đối với nghiên cứu này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.