FinOps Platform

FinOps Platform tích hợp và quản lý tài nguyên/chi phí của Hybrid/Multi-Cloud

Các chức năng tích hợp để vận hành đám mây được tối ưu hóa

Khách hàng doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi sử dụng đám mây do sự phức tạp ngày càng tăng của việc quản lý đối với các mục đích sử dụng đám mây khác nhau, tài nguyên/chi phí tăng, thiếu công nghệ chuyên biệt về đám mây,... Thông qua FinOps Platform "Cloud in One" của chúng tôi, Samsung SDS cung cấp một dịch vụ tích hợp cần thiết cho hoạt động của đám mây, từ quản lý chi phí đến quản lý tài nguyên.

FinOps Process

Hiệu quả đám mây liên tục đạt được thông qua "Chia sẻ thông tin theo thời gian thực + tối ưu hóa tài nguyên/ chi phí + thực thi ngay lập tức" giữa các bên với các vai trò khác nhau.
※ FinOps : Cloud governance in which all areas from Finance to Operations participate
 • Executive
 • IT Manager
 • Business/Product Owner
 • Finamce/Procurement
 • Engineering/Ops/Infrastructure
→ FinOps Process (Optimize/Inform/Operate) → Migration/Governance, Cost reduction, Purchase efficiency,Resource optimization → Samsung Cloud Platform, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle cloud, AWS, Alibaba cloud

Lợi ích

 • Appliance of FinOps management indicator and process

  Đo lường và quản lý tài nguyên dám mây, chi phí thông qua nền tảng FinOps.

  Các giai đoạn lặp đi lặp lại của quy trình FinOps, thông báo → tối ưu hóa → vận hành tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên đám mây.

 • Cung cấp chế độ xem tích hợp về tài nguyên/ chi phí hybrid cloud

  Các nguồn lực khác nhau, chi phí của public/private cloud và xu hướng trên bảng điều khiển tích hợp trong nháy mắt.

  Người dùng có thể tùy chỉnh bảng điều khiển của riêng họ bằng cách chọn các tiện ích theo nhu cầu của chính họ.

 • Các chiến lược giảm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực khác nhau

  Bằng cách phân tích các mô hình và yêu cầu sử dụng tài nguyên, Samsung SDS đề xuất chiến lược giảm chi phí hiệu quả nhất. Mô phỏng các cơ hội giảm chi phí cũng đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

  Để phù hợp với chính sách FinOps, Samsung SDS đưa ra các biện pháp tối ưu hóa chi phí độc đáo cho Cloud in One thay vì sử dụng cắt giảm chi phí một cách mạnh mẽ.

 • Quản lý SR/SLA dựa trên thông tin hợp đồng

  Kiểm tra trạng thái và kết quả của yêu cầu dịch vụ bằng cách xử lý SR của khách hàng trên nền tảng hoạt động tích hợp MSP.

  Tiêu chuẩn quản lý SLA được thiết lập dựa trên thông tin hợp đồng được quản lý theo tài khoản và báo cáo hàng tháng về hiệu suất và đánh giá SLA cũng được cung cấp.
  *SR: Yêu cầu dịch vụ
  SLA: Thỏa thuận cấp độ dịch vụ

Dịch vụ chính

  Quản lý chính sách và chỉ số FinOps

  Cung cấp các chức năng thiết lập chính sách và quản lý các chỉ số để quản lý hiệu quả các hoạt động giảm chi phí và sử dụng hiệu quả tài nguyên đám mây.

  Khuyến nghị tối ưu hóa chi phí và quản lý hiệu suất

  Đưa ra các khuyến nghị sau khi ước tính mức chiết khấu mà người dùng có thể thực hiện thông qua chương trình giảm giá, chẳng hạn như Reservations hoặc Savings Plans. Để tối đa hóa việc giảm chi phí, nó liên tục theo dõi xem người dùng sử dụng hiệu quả các tài nguyên theo hợp đồng mà họ đã mua như thế nào.

  Phát hiện sự bất thường về chi phí bằng cách sử dụng AI

  Sử dụng các kỹ thuật dự đoán sử dụng, cảnh báo sẽ được kích hoạt và gửi đến quản trị viên tài nguyên mỗi khi có sự gia tăng đáng kể chi phí đám mây.

  Cung cấp các đề xuất tối ưu bằng cách sử dụng AI

  Ước tính và đề xuất mức sử dụng tài nguyên tối ưu bằng cách xem xét dữ liệu sử dụng trong quá khứ, do đó giảm thiểu việc phân quyền tài nguyên.

  Quản lý tài nguyên/ chi phí bằng cách sử dụng tags

  Việc quản lý tài nguyên/chi phí được thực hiện linh hoạt hơn so với công ty khách hàng sử dụng tài khoản chung bằng cách chia sẻ tài khoản CSP trong các dự án khác nhau.

Video

Ví dụ sử dụng

Samsung SDS Cloud in One

  Cung cấp dịch vụ đám mây

  Chúng tôi cung cấp các chức năng đa dạng của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu

  • Samsung Cloud Platform

  • AWS

  • Microsoft Azure

  • Google Cloud

  • ORACLE Cloud

  Trò chuyện

  Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.