Phân tích AICC AI

Giải pháp phân tích đối thoại dựa trên TA (Phân tích văn bản)

Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua phân tích giọng nói khách hàng VoC

Đây là một dịch vụ cung cấp phát hiện khiếu nại của khách hàng, quản lý chất lượng tự động, cảm biến rủi ro, v.v. dựa trên cuộc đối thoại giữa khách hàng và đại lý. Nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng bằng cách sử dụng VoC.

Dịch vụ chính

 • Khởi xuất từ khóa
  Bằng việc chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc như nội dung đối thoại và thông tin khách hàng thành dữ liệu văn bản, qua nhiều phân tích khác nhau, có thể nhanh chóng nhận diện nhu cầu và xu hướng của khách hàng trong thời gian thực và cho phép các đại lý phát hiện và phản hồi nhanh chóng rủi ro.
 • Phân tích VoC
  Nó cung cấp thông tin phân tích kinh nghiệm khách hàng như khiếu nại của khách hàng và mối quan tâm của khách hàng bằng cách phân tích thông tin như đối thoại dịch vụ khách hàng và đánh giá khách hàng web/app. Dựa trên kết quả phân tích VoC của khách hàng, nó giúp ngăn chặn trước việc khuấy động khách hàng và thiết lập chiến lược tiếp thị tối ưu hóa cho khách hàng
 • Quản lý chất lượng tự động
  Bằng cách phân tích nội dung cuộc gọi giữa khách hàng và đại lý, giải pháp sẽ tự động kiểm tra xem đại lý có cung cấp thông tin và ý kiến khách hàng thiết yếu để cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng hay không.
 • Phân tích cảm xúc và phát hiện rủi ro
  Nó giúp các đại lý dễ dàng xác định trạng thái tích cực hoặc tiêu cực của Cảm xúc khách hàng bằng cách định lượng và chuẩn hóa các chỉ số và hỗ trợ người quản lý ứng phó trước rủi ro thông qua cảnh báo

Đặc điểm

 • Giám sát một cách có hệ thống VoC lặp lại

  Các khiếu nại có thể được phân tích bằng cách phân loại theo hành trình của khách hàng. Có thể dễ dàng kiểm tra danh sách cuộc gọi và thông tin chi tiết liên quan.

 • Phát hiện trước rủi ro ập đến

  Dựa trên phân tích lịch sử dịch vụ và cuộc gọi của khách hàng, các khiếu nại và rủi ro rời bỏ khách hàng được phát hiện trước, cho phép quản lý chuyên sâu và ứng phó khẩn cấp.

 • Công cụ báo cáo được cung cấp

  Dịch vụ khách hàng hiệu quả được hỗ trợ thông qua các báo cáo khác nhau và thành phần màn hình mà người quản lý hoặc tiếp thị có thể tham khảo.

 • Thông báo về những vấn đề bất ngờ

  Nó cung cấp thông báo về các từ khóa tăng nhanh và các vấn đề bất ngờ và cho phép ứng phó khẩn cấp bằng cách xác định các từ khóa chưa được đăng ký nâng cao.

 • UI/UX chất lượng cao

  Cung cấp môi trường màn hình UI/UX phản ánh sự tiện lợi và xu hướng của tác nhân

Ví dụ sử dụng

  Các giải pháp liên quan

  Tìm hiểu thêm về các đề nghị của chúng tôi

  Trò chuyện

  Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.