Cơ sở dữ liệu

Tạo và quản lý DBMS dựa trên web cho dữ liệu quan hệ hoặc phi cấu trúc và phân tích dữ liệu

Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng, đơn giản và an toàn

Dịch vụ cơ sở dữ liệu Samsung SDS đảm bảo tính sẵn sàng cao và độ tin cậy cao, dựa trên cơ sở hạ tầng hiệu suất cao và kiến trúc sao chép đồng bộ. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng xử lý, hoặc thậm chí tự động hóa các công việc quản trị phức tạp như tạo cơ sở dữ liệu hoặc quản lý trên giao diện điều khiển web-based của Samsung Cloud Platform.
  • Khám phá cổng dịch vụ SCP ngay bây giờ.

Lợi ích

  • Độ tin cậy và khả dụng vượt trội

    Được thiết kế với bí quyết về kỹ thuật từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm DBMS, dịch vụ DB SDS của Samsung cung cấp một môi trường tối ưu hóa và an toàn để quản lý dữ liệu khách hàng quan trọng. Tính sẵn sàng và độ tin cậy cao được đảm bảo với kiến trúc sao chép đồng bộ, được phát triển độc đáo bởi Samsung SDS.

  • Quản lý DB thuận tiện

    Bất cứ ai cũng có thể xử lý các công việc quản trị phức tạp như tạo và quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng trên Samsung Cloud Platform. Với các công việc quản lý DB đơn giản và thuận tiện, giờ đây bạn có thể tập trung nhiều hơn vào phát triển và vận hành ứng dụng.

  • Dịch vụ hiệu suất cao

    Samsung SDS cung cấp các dịch vụ DB top-class được hỗ trợ bởi các trung tâm dữ liệu Tier 3 đáng tin cậy và cơ sở hạ tầng hiệu suất cao. Bí quyết-cách tích lũy từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm vận hành hệ thống liên kết Samsung và quản lý ảo hóa hiệu quả giúp đảm bảo sử dụng tài nguyên ổn định. - Lưu trữ SSD hiệu suất cao đảm bảo sức mạnh tính toán mạnh mẽ.

Catalogs

Khám phá Samsung SDS Cloud

01

04
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.