Công cụ DevOps

Trải nghiệm cấu hình tích hợp môi trường ứng dụng và phát triển hệ thống với Samsung Cloud Platform.

Cung cấp Môi trường Phát triển / Triển khai / Vận hành Phần mềm Tích hợp

Samsung Cloud Platform cung cấp an toàn các công cụ DevOps tích hợp cần thiết cho thiết kế ứng dụng, phát triển, thử nghiệm, và hoạt động. Môi trường phát triển có thể được thực hiện nhanh chóng và an toàn. DevOps Console cũng thúc đẩy quản lý thuận tiện các cụm Kubernetes và DevOps Tools được giao.
  • Khám phá cổng dịch vụ SCP ngay bây giờ.

Lợi ích

  • Môi trường phát triển đáng tin cậy

    Công cụ DevOps dành cho mọi quy mô môi trường phát triển được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ này hỗ trợ các môi trường phát triển nhanh chóng và đáng tin cậy cũng như quản lý tích hợp hiệu quả.

  • Công cụ tự động hóa cho quá trình phát triển

    Phát triển ứng dụng thuận tiện được đảm bảo bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa cho quá trình lặp đi lặp lại. Tự động hóa trong các giai đoạn xây dựng, thử nghiệm, và triển khai của toàn bộ quá trình giúp tăng hiệu quả.

  • Hợp tác phát triển thuận tiện

    Kho lưu trữ và chia sẻ các mẫu, mã nguồn một cách an toàn. Kho lưu trữ kiểu riêng có khả năng mở rộng trong môi trường an toàn, cộng tác để phát triển và trở nên hiệu quả hơn nhiều.

Catalogs

Khám phá các sản phẩm đám mây Samsung SDS

01

04
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.