Dịch vụ ứng dụng

Quản lý API và thông báo người dùng

Quản lý / giám sát API, thông báo đơn giản và thuận tiện

Quản lý và giám sát API để kiểm soát lưu lượng truy cập quá mức và cải thiện độ tin cậy dịch vụ. REST API cho phép liên kết dễ dàng với các ứng dụng, giúp dễ dàng thực hiện e-mail, SMS hoặc thông báo.
  • Khám phá cổng dịch vụ SCP ngay bây giờ.

Lợi ích

  • Quản lý API thuận tiện

    Tài nguyên, phương pháp, và tham số để quản lý API có thể được định nghĩa trong API Gateway, cho phép giám sát API hiệu quả và kiểm soát lưu lượng truy cập. Chức năng quản lý phiên bản API được cung cấp để thực hiện API 1 cách đáng tin cậy. Dữ liệu hiệu suất quan trọng của các yêu cầu API có thể được theo dõi trong thời gian thực thông qua bảng điều khiển.

  • Xử lý traffic đáng tin cậy

    Người dùng API có thể đăng ký trước kế hoạch sử dụng API cho khách hàng bằng cách thiết lập số lượng cuộc gọi tối đa cho khoảng thời gian cụ thể (phút / giờ / ngày / tuần / tuần năm). Giới hạn xử lý này đối với mỗi người dùng giúp ngăn chặn lưu lượng truy cập quá mức và góp phần tạo nên một dịch vụ đáng tin cậy.

  • Môi trường thông báo đơn giản

    Với giao diện điều khiển web-based, mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi gửi e-mail, SMS hoặc đẩy thông báo. Hướng dẫn API được cung cấp để nhắn tin theo lịch trình dễ dàng hơn, nhắn tin nhóm lớn, hoặc chặn.

Catalogs

Khám phá các sản phẩm đám mây Samsung SDS

01

04
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.