Quản lý

Giám sát tài nguyên hạ tầng Real-time & phòng ngừa thất bại cho hoạt động đám mây đáng tin cậy

Hỗ trợ hoạt động cơ sở hạ tầng đám mây đáng tin cậy

Thu thập và phân tích vô số nhật ký hoạt động để theo dõi lịch sử, giải quyết vấn đề, hoặc tiến hành đánh giá bảo mật tài nguyên đám mây của bạn. Theo dõi chặt chẽ tình trạng tài nguyên của bạn trong thời gian thực để nhanh chóng giải quyết các vấn đề hiệu suất hoặc thất bại. Cấu hình, quản lý và mở rộng môi trường điện toán để hoạt động ổn định, đáng tin cậy hơn.
  • Khám phá cổng dịch vụ SCP ngay bây giờ.

Lợi ích

  • Real-time log collection & analysis

    Thu thập mọi đăng nhập được tạo ra trong tài nguyên và dịch vụ hạ tầng để theo dõi thay đổi, giải quyết vấn đề hoặc tiến hành kiểm tra bảo mật tài nguyên đám mây của bạn. Nhật ký hoạt động được lưu trữ trong 90 ngày, và có thể được truy xuất bằng cách tìm kiếm với phạm vi thời gian hoặc từ khóa thông qua giao diện điều khiển web.

  • Giám sát đơn giản và phòng ngừa thất bại

    Tạo một bảng điều khiển để theo dõi dữ liệu khác nhau trên CPU, đĩa, hoặc bộ nhớ sử dụng. - Phát hiện và phản hồi các sự kiện nhanh chóng bằng cách thiết lập hệ thống tự động, gửi thông báo cảnh báo khi vượt quá ngưỡng cài đặt trước. Quản lý tài nguyên máy tính của bạn với sự ổn định bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu lớn trong các hoạt động ngăn ngừa thất bại.

Catalogs

Khám phá các sản phẩm đám mây Samsung SDS

01

04
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.