loading...

Nền tảng đám mây có thực sự cần thiết không? Mối lo ngại và sự thật

- Bài viết được viết dựa trên nội dung của phiên họp nền tảng đám mây (do Nhóm tư vấn SCP trình bày) trong “Hội thảo Samsung Cloud về Đổi mới kỹ thuật số trong sản xuất” do Samsung SDS tổ chức tại Changwon vào tháng 5 năm 2023. -

Nền tảng đám mây không phải là đối sách toàn diện.Ngoài ra, nó không thể giải quyết tất cả các vấn đề IT của công ty.Trong thời kỳ đầu chuyển đổi sang nền tảng đám mây, có rất nhiều mối lo ngại và thử nghiệm thất bại.Đặc biệt, trong trường hợp các công ty ban đầu không có mục tiêu chuyển đổi sang nền tảng đám mây, chẳng hạn như các ngành sản xuất, có thể có một số hiểu lầm do các vấn đề phát sinh vì không áp dụng nền tảng đám mây đúng cách.Trong khi tiến hành dự án chuyển đổi và tư vấn nền tảng đám mây, nếu phỏng vấn đối tượng là nhân viên IT, giám đốc điều hành hoặc người phụ trách công việc thực tế của nhiều doanh nghiệp, các câu hỏi về nền tảng đám mây rất đa dạng nhưng có thể được tóm tắt một cách khái quát thành ba loại.
Đầu tiên, “Các hệ thống IT của công ty như ERP và MES có thể được chuyển đổi sang nền tảng đám mây không?Nếu chuyển đổi thì phải bắt đầu từ đâu?”“Có nên bắt đầu với Groupware không?Có nên bắt đầu với MES không?Nếu áp dụng cho MES thì có thể áp dụng cho phần nào trong các vùng MES?Người ta nói rằng nó không hoạt động được, vậy làm cách nào để bắt đầu nền tảng đám mây?”Người ta lo lắng về những điều như thế.
Thứ hai là chi phí nền tảng đám mây.Những khách hàng đã từng sử dụng nền tảng đám mây ở một mức độ nào đó có thể thấy rằng nó đắt hơn họ nghĩ.Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa chi phí, bao gồm Right Sizing, tối ưu hóa chi phí cho phần mềm hiện có và thảo luận với các nhà cung cấp giải pháp thương mại khi chuyển đổi sang nền tảng đám mây.Vì vậy, khi thảo luận về chiến lược chuyển đổi sang nền tảng đám mây, ban lãnh đạo doanh nghiệp thường hay đưa ra câu hỏi như “Đã chuẩn bị kỹ càng chưa?”Thứ ba, cùng những câu hỏi như “Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất nên không có nhiều nhân lực IT và chúng ta cũng không phải là doanh nghiệp theo định hướng IT hay doanh nghiệp B2C như dịch vụ tài chính hay Coupang thì liệu có thể triển khai nền tảng đám mây đúng cách?Liệu rằng có thể tạo ra một hệ điều hành hiệu quả có thể sử dụng đúng cách khi áp dụng các công nghệ mới như nền tảng đám mây hay không?”, khi chuyển sang nền tảng đám mây, doanh nghiệp cũng đang đặt ra các câu hỏi về cách nâng cao năng lực của nhân viên và những vai trò mà họ nên đảm nhận.Chúng tôi sẽ giải thích cách tận dụng nền tảng đám mây và sử dụng nó đúng cách từ ba khía cạnh mà các công ty sản xuất quan tâm nhất.

Câu trả lời ngắn gọn về nền tảng đám mây dành cho các công ty sản xuất, Samsung Cloud Platform (SCP)

1) Cung cấp nền tảng đám mây cân nhắc đến đặc điểm hệ thống của doanh nghiệp

Vì các công ty như Công ty Công nghiệp nặng Samsung hay Công ty Công nghiệp nặng Doosan hoạt động trong ngành công nghiệp quốc phòng nên họ không thể sử dụng nền tảng đám mây bên ngoài phòng máy tính và họ cũng đang chịu sự quản lý của Cơ quan Tình báo Quốc gia do là một trong 5 công nghệ cốt lõi của quốc gia. Samsung SDS cung cấp ba loại dịch vụ, bao gồm cả nền tảng đám mây chung để hỗ trợ các đặc điểm hệ thống và tình huống của khách hàng dạng này.
Nền tảng đám mây được phân loại thành “tài nguyên quản lý” do doanh nghiệp cung cấp và “tài nguyên dịch vụ” mà khách hàng sử dụng và tài nguyên dịch vụ được quản lý thông qua tài nguyên quản lý. Tất cả các tài nguyên này được cung cấp bởi trung tâm dữ liệu của Samsung SDS - các dịch vụ 'đám mây công cộng' như Amazon hay Azure. Với ngành công nghiệp quốc phòng, ngay cả các đối tác cấp 1 cũng phải được quản lý bởi Cơ quan tình báo quốc gia hoặc Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng, do đó, thay vì cung cấp một nền tảng đám mây chung, 'đám mây riêng (Private Cloud)'được cung cấp để tài nguyên nội bộ đã được thiết lập có thể được sử dụng. Tài nguyên dịch vụ mà khách hàng sử dụng được đặt tại vị trí mà khách hàng chỉ định và tài nguyên quản lý được vận hành hiệu quả tại trung tâm dữ liệu của Samsung SDS. Cuối cùng, 'đám mây chuyên dụng (Dedicated Cloud)'là dịch vụ đầy đủ được cung cấp để doanh nghiệp có thể vận hành/quản lý đám mây một cách thực tế bằng cách đặt tài nguyên quản lý ở một vị trí do khách hàng chỉ định trong trường hợp công ty có quy mô lớn và yêu cầu quản lý tổng thể. Đối với dịch vụ được cung cấp, chúng tôi cập nhật theo định kỳ và kết hợp chúng với sản phẩm nền tảng đám mây của Samsung SDS khi chúng được phát hành.

public cloud
 • 사용자 → 삼성SDS DC(관리자원/서비스자원) : SCP가 제공하는 공유자원을 사용하는 일반적인 클라우드 서비스
private cloud
 • 사용자 → 삼성SDS DC(관리자원) - 고객 지정 위치:사내전산실,외부d/c(서비스자원) : 관리 자원은 SCP가 공유자원 사용, 서비스 자원은 고객이 독점 사용
dedicated cloud
 • 사용자 → 고객 지정 위치:사내전산실,외부d/c(관리자원/서비스자원) : 관리 자원과 서비스 자원을 단일 고객이 독점으로 사용(관리자원:CMP,Logging,Monitoring 등,서비스 자원:Server,Storage,Database 등)
[Hình 1] Nền tảng nền tảng đám mây của Samsung - Các dịch vụ đa dạng xem xét các đặc điểm của công ty

2) Sản phẩm có dung lượng lớn và hiệu suất cao cho hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp

Mỗi hệ thống như ERP và MES trong các công ty sản xuất đều có đặc điểm khối lượng công việc riêng.Trong trường hợp hệ thống MES, rất khó sử dụng nền tảng đám mây bên ngoài cho PLC (Programmable Logic Controller) và RTDB (Real Time Database)* - điều khiển công đoạn dựa trên dữ liệu từ quy trình sản xuất và phải được cấu tạo bên trong hoặc nằm cạnh phòng điện.Chúng tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều thiếu sót về việc liệu nền tảng đám mây hiện tại có thực sự chuẩn bị đầy đủ tài nguyên cho khối lượng công việc đa dạng của công ty hay không.

Samsung SDS cung cấp nhiều sản phẩm như Amazon (AWS) và Azure, nhưng tập trung vào các sản phẩm trong 4 lĩnh vực được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống công việc trọng tâm của doanh nghiệp.
Một là là VM hiệu suất caoSản phẩm 96 vCore, 1.536 GB được sử dụng trong máy chủ DB v.v., có thể cung cấp với thông số kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu. Thứ hai là HPC (High-performance Computing) Clustercung cấp tài nguyên điện toán hiệu suất cao để hỗ trợ các phép tính phức tạp của phần mềm CAD/CAM được sử dụng bởi các công ty thiết kế kiêm sản xuất. Gần đây không có bản kế hoạch nào là không bao gồm các công nghệ kỹ thuật số như AI, do đó chúng tôi cung cấp máy chủ GPU cần thiết cho việc áp dụng AI và Big Data, và để vận hành DB thương mại như Oracle trên nền tảng đám mây, chúng tôi cung cấp Bare Metal Server. Bare Metal Server cung cấp điện toán dung lượng lớn, hiệu suất cao vì nó có thể được vận hành tốt hơn trong môi trường máy chủ vật lý thay vì môi trường máy chủ ảo.Thông qua bốn sản phẩm tiêu biểu này, chúng tôi chuẩn bị sản phẩm được tối ưu hóa cho doanh nghiệp và cung cấp chúng ở mức giá hiệu quả hơn so với các công ty nền tảng đám mây hiện nay
* RTDB(Real Time Database): ): Bao gồm các chức năng của hệ thống quản lý “cơ sở dữ liệu quan hệ” (RDB) và làm cơ sở cho hệ thống thông tin vận hành và hệ thống thông tin nhà máy nhằm cải thiện khả năng vận hành hoặc được sử dụng để nâng cao hiệu suất công đoạn, quản lý lịch sử, phân tích công đoạn, quản lý tính năng và vận hành.Các công ty có quy mô lớn trong nước áp dụng hệ thống Smart Factory thu thập dữ liệu công đoạn thông qua RTDB.

3) Môi trường đám mây dựa trên cơ sở dữ liệu

Samsung Cloud Platform áp dụng AI và Big Data vào cơ sở hạ tầng nền tảng đám mây và cung cấp môi trường nền tảng đám mây dựa trên dữ liệu không chỉ bao phủ thị trường trong nước mà còn cả thị trường nước ngoài. Dữ liệu hình ảnh thiết kế và dữ liệu có cấu trúc được tích lũy trong các nhà máy trong và ngoài nước được thu thập, tinh lọc, chuyển đổi và lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định, rồi phân tích bằng SCP Analytics và các sản phẩm AI/ML để thu được những hiểu biết sâu sắc về đổi mới sản xuất. Nói cách khác, nó kết nối nhiều nguồn dữ liệu, cổng thông tin khách hàng và hệ thống bên ngoài đa dạng để cung cấp không chỉ cơ sở hạ tầng mà còn cả nền tảng dữ liệu hỗ trợ toàn bộ vòng đời dữ liệu dưới dạng một dịch vụ đám mây duy nhất. Nếu bạn đang theo đuổi sự đổi mới sản xuất tối ưu bao gồm các đối tác và nhà máy ở nước ngoài, điều quan trọng là phải chọn môi trường đám mây tiên tiến không chỉ hỗ trợ cơ sở hạ tầng nền tảng đám mây mà còn hỗ trợ Data-Driven Operation dựa trên dữ liệu và AI.

customer's portal
 • data source : ERP/CRM?인사/재무/.../환율,유가,금리,물가
 • samsung cloud platform(analytics,AI/ML product group
 • 1, 데이터 수집(다양한 row 데이터를 수집)
 • 실시간 메시지 처리에 활용되는 메시지 브로커/대규모 데이터 분산 저장에 활용되는 managed hadoop 상품의 컴포넌트
 • 2, 데이터 처리(수집된 데이터를 활용하기 위해 정제하고 변환)
 • 수집된 데이터의 결합,구조화,구성할 수 있는 SCP상품/저장 데이터에 대한 쿼리 기반 처리를 제공하는 SCP상품/데이터전송.변환을 자동화해주는 SCP 상품/메타데이터수집,데이터카탈로그및프로파일링 생성,관리/대규모데이터분산처리에 활용되는 managed hadoop상품의 컴포넌트
 • 4. 데이터 분석(데이터를 이용,분석,AI,ML에 활용
 • 머신러닝 개발자를 위한 AI/ML sandbox 환경 구성해주는 SCP상품/데이터 사이언티스가 AI/ML서비스를 편하게 활용할수 있도록 도와주는 Brightics기반 SCP상품들
 • 3. 데이터 저장(처리된 데이터를 저장, 보관)
 • 5, 데이터 관리(데이터 workflow 자동화/관리)
 • 데이터 전송/변환을 자동화하는 SCP상품/데이터 workflow를 관리할 수 있는 SCP상품
[Hình 2] Samsung Cloud Platform - sản phẩm chuyên dụng cho dữ liệu

4) Sản phẩm giúp tối ưu hóa chi phí

Có thực sự tiết kiệm được chi phí khi sử dụng nền tảng đám mây hay không? Việc chuyển đổi sang nền tảng đám mây có thể tốn kém nếu không được quản lý tốt, vì vậy phải xem xét cả khía cạnh vận hành và đơn giá.
Không phải tất cả các sản phẩm Samsung SDS đều rẻ, nhưng các sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp, chẳng hạn như các sản phẩm cấu hình cao nói trên dành cho hệ thống cốt lõi của công ty như GPU, HPC Cluster, Bare Metal Server, đều rẻ hơn so với CSP khác và cung cấp đa dạng các loại máy chủ điện toán nên có thể chọn loại máy chủ hoàn toàn phù hợp với ứng dụng của công ty. Về tổng TCO, chúng tôi đưa ra mức giá cạnh tranh so với các công ty nền tảng đám mây trong nước và quốc tế, so sánh với phương thức tự mua và vận hành như hiện tại, có thể vận hành hiệu quả về mặt chi phí thông qua các nhà cung cấp nền tảng đám mây.
Nền tảng đám mây là cấu trúc trả phí theo lượng mua và phần gánh nặng nhất đối với doanh nghiệp là mức phí lưu trữ. Về cơ bản, dữ liệu sẽ tăng lên và cần được lưu trữ trong bộ lưu trữ nên gánh nặng chi phí cũng tăng lên, do đó, chúng tôi cung cấp mức giảm giá tùy theo mức sử dụng bộ lưu trữ/sao lưu dung lượng lớn. Ngoài ra, những khách hàng cam kết mức sử dụng/chi phí sử dụng theo giờ cho Compute, DB Service hoặc những người sử dụng nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác nhau, nếu như sử dụng chương trình giảm giá doanh nghiệp như EDP (Enterprise Discount Program, cam kết tổng chi phí sử dụng trong năm) dựa trên chi phí mà toàn công ty sử dụng, không phải trên đơn vị dự án, thì có thể giảm bớt mối lo ngại về chi phí nền tảng đám mây.

타사대비 효율적 가격 체계
 • 고사양 CPU/Memory 인스턴스 비교 : SCP, A사 - 고사양 VM / SCP, A사 - GPU VM
 • 고객이 필요한 딱 그만큼만 알뜰하게 사용 : SCP VM, A사/SDS 동일
EDP(Enterprise Discount Program)
 • SCP연간 총 사용 금액 약정(1년, 2년, 3년)
 • 고객사 단위 사용료 약정에 따른 추가 할인 제공
 • 계약 이전 사용량 및 향후 계획에 따른 Planning 검토후 할인 규모 결정
[Hình 3] Samsung Cloud Platform - Cấu trúc sản phẩm tiết kiệm chi phí

5) Bảo mật dựa trên cơ sở chính sách nghiêm ngặt

Công ty sản xuất cho rằng bảo mật không phải là điều quan trọng. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Trong số các doanh nghiệp sản xuất, có những phần liên kết về thiết kế tàu thuyền hay ngành quốc phòng, cũng như ngành công nghiệp ô tô và các đối tác nên luôn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ công nghệ. Nghĩ lại kinh nghiệm kinh doanh với Aramco, chúng tôi đã nhận được khoảng 800 trang yêu cầu về IT từ một công ty lọc dầu trong nước, trong đó bao gồm việc gửi các hướng dẫn quản lý an ninh cho các công ty dầu khí trong nước cũng như các hướng dẫn quản lý an ninh cho các đối tác. Kết quả là, khi doanh nghiệp tăng cường bảo mật, các đối tác liên kết cũng phải tăng cường bảo mật. Ngoài ra, vấn đề bảo mật phải được chú trọng vì nếu một công ty dịch vụ nền tảng đám mây không cung cấp dịch vụ bảo mật khi hệ thống của công ty được chuyển đổi sang nền tảng đám mây thì sẽ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.
Về mặt này, bảo mật của Samsung SDS được áp dụng tất cả các bí quyết tích lũy khi vận hành hệ thống IT của các công ty liên kết. Có hai ví dụ về sự cố lớn nhất trong bảo mật nền tảng đám mây. Thứ nhất là chiếm đoạt tài khoản. Nền tảng đám mây xác thực người dùng dưới dạng ID/Mật khẩu hoặc Keypair và cho phép họ truy cập hệ thống nền tảng đám mây, nhưng nếu những thông tin này bị rò rỉ, mọi quyền đối với hệ thống sẽ bị đánh cắp. Thứ hai là sự xâm nhập của tin tặc qua Internet. Để ngăn chặn những sự cố như vậy, chính sách bảo mật của nền tảng Samsung Cloud ban đầu sẽ luôn được thiết lập ở mức mạnh mẽ, rồi người dùng có thể nới lỏng dần trong giới hạn. Nó có thể bất tiện so với các nền tảng đám mây toàn cầu như AWS hay Azure, vốn mở tính bảo mật và tập trung vào sự tiện lợi, nhưng bạn không cần quá lo lắng về vấn đề bảo mật ngay từ khi bắt đầu sử dụng.

/삼성보안지수
 • 인증기관/삼성SDS 통합보안센터
 • 점검항목/13개 분야 624여개 항목 점검 완료
 • 수검주기/수시.년
 • 효력/삼성의 보안 원칙과 기준에 입각한 안정적인 보안 서비스
 • 계정 관리 /비인가 사용자 접속 위험성 감소 → 사용자 인증 수단 MFA1
 • /운영자 작업중 부재시,세션 보호 → 세션 차단 시간
 • 네트워크 구성 및 접근통제/고객 자원 생성 후, 기본적으로 보호 → 불필요한 인터넷 통신
 • /외부(WEB),내부(WAS/DB)존 구분 → 서브넷 구성
 • 클라우드 컴퓨팅 / 자원 해킹 위협으로부터 안전장치 강화 → 콘솔에서 자원 접속 방식
 • Database / 자원 해킹 위협으로부터 안전장치 강화 → 콘솔에서 DB 데이터 관리.운영
 • 스토리지 / 스토리지 자원 보호 → Public 스토리지 액세스 권한 설정
Tight -to-loose(SCP) / Loose -to-tight(A**, A****)
 • 기본 적용 / 기본 미적용(고객이 직접 설정)
 • 30분(변경 불가) / 12H(변경 불가) │ 90일(변경 가능)
 • 기본 차단(인.아웃바운드 Any 차단) / 기본 허용(아웃바운드 Any 허용)
 • 기본 분리(Public.Private) / Public.Private구분 없음(고객이 직접 설정)
 • 직접 접속 불가 / 직접 접속 가능
 • C,R,U,D2 불가 / C,R,U,D 가능
 • 일기 권한만 허용 / 전체 권한 허용(거객이 직접 설정)
[Hình 4] Samsung Cloud Platform - Chính sách bảo mật “Tight-to-loose”

6) Trung tâm dữ liệu nền tảng đám mây

Một dịch vụ nền tảng đám mây ổn định bắt nguồn từ trung tâm dữ liệu. Nền tảng đám mây của Samsung SDS cung cấp các dịch vụ bên ngoài tập trung vào 4 trung tâm dữ liệu (Suwon/Sangam/Dongtan/Chuncheon) và được chia thành West Region, là khu vực dịch vụ chính và East Region, là khu vực DR. Ở nước ngoài, tổng cộng có 17 khu vực. Điều quan trọng là phải biết các trung tâm dữ liệu vận hành dịch vụ đám mây được vận hành an toàn như thế nào và vì chúng là cơ sở hạ tầng quốc gia cần phải chuẩn bị cách ứng phó không chỉ trong trường hợp hỏa hoạn, động đất hoặc sóng thần mà cả trường hợp xảy ra một cuộc tấn công khủng bố hoặc hành vi an ninh bất thường. Khi gặp mặt công ty cung cấp dịch vụ nền tảng đám mây, việc kiểm tra xem trung tâm dữ liệu của họ có thể ứng phó như thế nào trong các tình huống khẩn cấp cũng là tiêu chí để lựa chọn một dịch vụ nền tảng đám mây đáng tin cậy.

 • West Region : 상암센터, 수원센터, 동탄센터
 • East Region : 춘천센터
 • 구미센터
수원/상암 WEST Region
 • datacenter dynamic award 수상(16년)
 • SCP 전용 클라우드 센터
 • SCP WEST Region
 • ↓재해복구체계 : 80km이상 거리확보
춘천 EAST Region
 • 국내 최초 SDDC 센터
 • SCP DR 전용 Region (EAST Region)
[Hình 5] Trung tâm dữ liệu trong nước của Samsung SDS

MSP của Samsung SDS: Dịch vụ “Tất cả trong một”

Các doanh nghiệp rất băn khoăn “Liệu họ có thể áp dụng nền tảng đám mây và vận hành ổn định không?”. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu với nền tảng đám mây, nên áp dụng loại nền tảng đám mây nào và liệu có thể đạt được hiệu quả của nền tảng đám mây hay không, bạn có thể bắt đầu thông qua một dự án tư vấn. Samsung SDS là doanh nghiệp duy nhất tại Hàn Quốc không chỉ cung cấp dịch vụ nền tảng đám mây (CSP) mà còn cả dịch vụ được quản lý (MSP), cung cấp các dịch vụ “Tất cả trong một” từ tài nguyên đám mây, chuyển đổi sử dụng chúng và vận hành tối ưu. Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng từ phát triển ứng dụng, với kinh nghiệm và khả năng phát triển trong các ngành khác nhau cũng như năng lực về nền tảng, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nền tảng đám mây, chúng tôi không chỉ đơn giản cung cấp cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng đám mây mà còn cung cấp dịch vụ End-to-End giúp đỡ các công ty xem xét và vận hành việc áp dụng nền tảng đám mây.

상섬SDS
 • 기업향 SCP 오퍼링 및 최고 수준의 SC 인프라 제공/인프라와 서비스 영역 모두를 오퍼링하는 국내 유일 CSP+MSP 동시 사업자
one contact point all-in-one 서비스
 • csp영역 - smasung cloud platform + : 업종 맞춤 scp오퍼링/기업향 클라우드보안/경쟁력있는 클라우드 상품
 • msp영역 - 전환 + : 최적의 클라우드 전환/계획 수립/시스템 기반 전환 실행
 • msp영역 - 운영 : cio를 통한 자원,비용 효율화/spoc(single point of contact)/hybrid,multi-cloud 통합 운영
 • ci-tec1(기술지원조직 : 글로벌벤더 별 dump 분석 가능한 level 3급 기술전문가 조직/자체 보유 lab을 통한 장애 재연 및 RCA2 수행
고객
 • single point of contact으로 토탈 클라우드 서비스 이용
 • 통합 it 서비스 제공으로 고객 business에 전념
[Hình 6] Dịch vụ Tất cả trong một của Samsung SDS

1) Ví dụ về dịch vụ nền tảng đám mây “Tất cả trong một”

Samsung SDS có thể giải quyết nhiều hạn chế khác nhau trong môi trường IT của khách hàng và tăng giá trị kinh doanh vốn có của công ty thông qua tổng số dịch vụ được quản lý bao gồm chiến lược chuyển đổi nền tảng đám mây, di chuyển dựa trên tự động hóa và vận hành IT tối ưu.

상섬SDS all-in-one 서비스
 • 기업성장 :phase 03 -최적의 IT운영을 통한 비즈니스 성장
 • 전환 :phase 02 -자동화 기반 마이그레이션(cloud maker), 지속적인 IT비용 효율화
 • 컨설팅 :phase 01 -클라우드 전환 전략 도출(cloud designer)
MES 클라우드 전환
 • 라인증설에 따른 전산실 확대
 • pain point & needs - 국내/해외 공장 증설시 전산장비 투자, 전산실 구축을 위해 리드타임 증가
 • benefit- 20%↓ 전산실유지 대비 운영비용 / cloud 기반의 글로벌 MES 확대
전산실의 Cloud 화
 • Cloud 기반 full Outsourcing
 • pain point & needs - 사무공간과 혼재된 전산장비, 빅데이터 분석 등 신기술에 대한 수요
 • benefit- 15%↓ 전산실유지 대비 운영비용 / 빅데이터 기반 선진 사육시스템을 통한 사업 고도화
모바일앱의 대규모 고객 서비스
 • 서버 : ←Auto Scaling→ ▷ DR
 • pain point & needs - 사용자 증감에 유연한 시스템 확보 필요, 대국민 서비스의 안정성 요구
 • benefit- 30%min 센터 재해시 서비스 복구 / 회원 급증에 문제업이 신속한 자원 확장으로 안정적인 고객서비스 제공
[Hình 7] Tham khảo chính

① Công ty sản xuất chuyển đổi nền tảng đám mây MES

Máy chủ, PLC và RTDB tồn tại riêng biệt trong phòng máy tính và tất cả những hạng mục này đều chưa được chuyển đổi sang nền tảng đám mây. Dựa trên kinh nghiệm phát triển ứng dụng và xây dựng hệ thống MES, chúng tôi đã chuyển sang nền tảng đám mây với trọng tâm là quản lý công đoạn (management), ngoại trừ các bộ phận vận hành thiết yếu đối với MES như PLC, RTDB và RDB được kết nối với RTDB. Công ty sản xuất trên có kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất tại 6 nhà máy trong nước và 3 nhà máy ở nước ngoài, bằng cách vận hành hệ thống IT trên một nền tảng đám mây duy nhất mà không cần đầu tư thêm thiết bị IT phục vụ việc mở rộng, chi phí vận hành đã giảm 20% so với các phòng máy tính hiện nay và dây chuyền sản xuất ở nước ngoài đã có thể cung cấp dịch vụ ổn định thông qua 17 cơ sở trọng điểm nền tảng đám mây ở nước ngoài của Samsung SDS.

② Chuyển đổi nền tảng đám mây của phòng máy tính công ty thực phẩm

Là một công ty chăn nuôi và thực hiện kiểm soát chất lượng cũng như phân phối, cần có nhiều hệ thống IT khác nhau trong tất cả các quy trình này. Khi các dịch vụ và hoạt động kinh doanh được mở rộng, họ bắt đầu phương pháp chuyển đổi toàn bộ hệ thống IT của mình sang nền tảng đám mây thay vì phòng máy tính hiện có. Đầu tiên, phần quản lý chuồng nuôi được bố trí xung quanh 5 chuồng chăn nuôi và các hệ thống IT mở còn lại được chuyển đổi sang nền tảng đám mây để tăng cường quản lý phân phối và khách hàng, đồng thời bằng cách áp dụng Big Data, thậm chí cung cấp dịch vụ quản lý tình trạng sức khỏe vật nuôi thông qua nền tảng đám mây.

③ Xây dựng nền tảng đám mây cho ứng dụng di động của công ty tài chính (Monimo)

Monimo là ứng dụng tích hợp đầu tiên của các công ty liên kết tài chính Samsung (Samsung Financial Networks, Samsung Life Insurance/Fire & Marine/Card/Securities) được ra mắt vào tháng 4 năm 2022. Do tính chất của ứng dụng, quyền truy cập của người dùng rất linh hoạt nên chúng tôi đã bảo đảm một hệ thống linh hoạt và cung cấp các dịch vụ ổn định thông qua khả năng tự động mở rộng quy mô nền tảng đám mây. Ngoài ra, cần có hệ thống DR để đáp ứng với các cơ quan giám sát tài chính và bằng cách áp dụng DR dạng nền tảng đám mây thay vì DR dạng đầu tư hiện có, hệ thống này đã được định cấu hình để giảm chi phí và cho phép khôi phục dịch vụ trong vòng 30 phút trong trường hợp xảy ra sự cố.

2) Cost Optimization (FinOps)

Việc sử dụng và quản lý tốt các dịch vụ nền tảng đám mây như AWS, Azure và Samsung Cloud rất quan trọng vì giống như đăng ký báo, chi phí vẫn phát sinh dù bạn đăng ký nhưng không đọc báo. Samsung SDS không chỉ vận hành Samsung Cloud Platform mà còn vận hành nền tảng đám mây toàn cầu dựa trên kinh nghiệm vận hành các hệ thống IT như cơ sở hạ tầng và ứng dụng. Để quản lý một cách có hệ thống xem nền tảng đám mây tích hợp này có được sử dụng đúng cách hay không, họ cung cấp nền tảng FinOps có tên là “Cloud in One”, nền tảng này không chỉ xem xét nền tảng đám mây từ góc độ kỹ thuật mà còn xem xét các chi phí phát sinh của nền tảng đám mây từ góc độ tài chính để hỗ trợ hoạt động nền tảng đám mây hiệu quả nhất. Thông qua nền tảng, có thể chia sẻ thông tin theo thời gian thực, hợp tác giữa các nhóm, triển khai ngay lập tức, đồng thời có thể đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau như đề xuất Right Sizing, đề xuất xóa Unused và đề xuất lập kế hoạch, từ đó tối ưu hóa tài nguyên và chi phí của khách hàng trong thời gian thực. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp chương trình đào tạo đầy đủ để nhân viên trong công ty có thể tự vận hành và quản lý nền tảng.

Cloud In One
 • 통합대시보드/자원관리/상품 카탈로그/비용관리/권한관리
 • FinOps : optimize/operate/inform
 • Samsung Cloud Platform
 • aws
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud
 • ORACLE Cloud
[Hình 8] Cloud in One (FinOps Platform)

Samsung SDS

Đây là doanh nghiệp CSP+MSP duy nhất ở Hàn Quốc cung cấp nền tảng đám mây phù hợp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên dữ liệu và các dịch vụ được quản lý Tất cả trong một.Công ty giải quyết nhiều vấn đề khác nhau thông qua việc tìm hiểu về ngành của khách hàng, hoạt động phát triển và vận hành ứng dụng cũng như nền tảng đám mây, đồng thời chia sẻ mối quan ngại về việc áp dụng nền tảng đám mây và chuyển đổi kỹ thuật số của các công ty thông qua quan hệ đối tác chung đang tiếp diễn về công nghệ mới.▶   Nội dung này là tác phẩm được bảo vệ bởi luật bản quyền và bản quyền thuộc về người đóng góp.
▶   ội dung tương ứng không được phép biên tập lần 2 hoặc sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước.


Eunju Hong
Eunju Hong

Strategic Marketing Team at Samsung SDS

Had been in charge of digital transformation in samsungsds.com, solution page planning/operation, based on her work experiences in IT trend analysis, process innovation, and consulting business strategy, and is now in charge of content planning and marketing through trend/solution analysis for each main business sector of SDS.