Kho

Các dịch vụ lưu trữ dữ liệu đa dạng với độ tin cậy và hiệu quả cao hơn

Lưu trữ an toàn và bảo mật cho dữ liệu kinh doanh Mission-critical

Cho dù xử lý dữ liệu khối lượng lớn, chia sẻ tệp nhiều máy khách hay quản lý dữ liệu dựa trên web thuận tiện, hãy chọn dịch vụ lưu trữ tốt nhất phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Các chính sách sao lưu có thể được tối ưu hóa và tùy chỉnh cho môi trường người dùng, cho phép khôi phục ổn định hơn và nhanh hơn trong trường hợp dữ liệu bị hỏng hoặc mất.
  • Khám phá cổng dịch vụ SCP ngay bây giờ.

Lợi ích

  • Tối ưu hóa mục đích

    Các dịch vụ lưu trữ với độ tin cậy đã được chứng minh và công nghệ mới được cung cấp với nhiều tùy chọn khác nhau. Từ Block Storage để xử lý dữ liệu khối lượng lớn và khối lượng công việc DB, File Storage để chia sẻ tệp giữa các máy khách không đồng nhất, đến Object Storage để lưu dữ liệu dựa trên web, bạn có thể tùy chỉnh linh hoạt các dịch vụ lưu trữ theo nhu cầu của mình.

  • Xử lý dữ liệu quy mô lớn & High-Performance IOPS

    Block Storage lưu trữ dữ liệu theo block và gán chúng trực tiếp cho máy chủ, mang lại tính sẵn sàng cao. Phù hợp với môi trường ứng dụng yêu cầu dữ liệu dung lượng cao. Storage có thể được tạo hoặc mở rộng trực tuyến với khối lượng lớn cùng độ ổn định cao. Bộ nhớ đầy đủ kiểu SSD cũng có sẵn cho khối lượng công việc ứng dụng quan trọng đòi hỏi thời gian phản hồi ngắn và IOPS cao.

  • Sao lưu & phục hồi an toàn và hiệu quả

    Tối ưu hóa các tùy chọn sao lưu và phục hồi theo mục đích kinh doanh, sao lưu an toàn dữ liệu khách hàng quan trọng. Sử dụng mạng sao lưu 10G riêng biệt, bạn có thể giảm thiểu tác động tiềm ẩn lên mạng trong quá trình sao lưu. Các chính sách sao lưu có thể được tùy chỉnh theo môi trường người dùng, cho phép khôi phục ổn định và nhanh hơn trong trường hợp dữ liệu bị hỏng hoặc mất.

Catalogs

Khám phá Samsung SDS Cloud

01

04
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.