Cloud Offerings

Khám phá các sản phẩm và dịch vụ đám mây Samsung SDS.

Compute
 • Máy chủ ảo

  Mạng ảo độc lập trong môi trường đám mây

 • VM Auto-Scaling

  Mở rộng tài nguyên tự động vào/ ra theo nhu cầu

 • Máy chủ Metal Server

  Máy chủ vật lý hiệu suất cao không ảo hóa

 • Cụm HPC

  Môi trường cụm HPC dựa trên IaaS-hiệu suất cao

Storage
 • Block Storage

  Lưu trữ để xử lý dữ liệu lớn và khối lượng công việc DB

 • File Storage

  Lưu trữ với nhiều máy khách chia sẻ tệp qua mạng

 • Lưu trữ đối tượng

  Không gian lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn trong môi trường đám mây

 • Sao lưu

  Dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu

Database
 • Dịch vụ DB

  Tạo/quản lý database dễ dàng trong môi trường web

Container
 • Động cơ Kubernetes

  Dịch vụ điều phối Kubernetes container

 • Ứng dụng Kubernetes

  Hình ảnh SW để triển khai ngay lập tức trong các cụm Kubernetes

 • Đăng ký container

  Dễ dàng lưu trữ, quản lý, và chia sẻ hình ảnh container

Mạng lưới
 • VPC

  Mạng ảo độc lập trong môi trường đám mây

 • Cổng chuyển tuyến

  Dịch vụ đa cổng để kết nối giữa các mạng khách hàng hoặc Connection Hub giữa các VPC

 • Kết nối trực tiếp

  Kết nối an toàn và nhanh chóng giữa Mạng khách hàng và Nền tảng đám mây Samsung

 • Tường lửa

  Tường lửa để kết nối lưu lượng truy cập của VPC với Internet và mạng khách hàng

 • Nhóm an ninh

  Tường lửa ảo kiểm soát lưu lượng truy cập VM

 • Cân bằng tải

  Tự động phân phối tải lưu lượng máy chủ

 • DNS

  Thiết lập và quản lý domain thuận tiện

 • GSLB

  Cân bằng tải dựa trên DNS-based để phân phối lưu lượng truy cập cho mạng đáng tin cậy

 • VPN

  Kết nối mạng bên ngoài và đám mây thông qua mạng ảo được mã hóa

Security
 • WAF

  Bảo vệ ứng dụng khỏi lỗ hổng web và các cuộc tấn công

 • Bảo vệ DDoS

  Phát hiện & phản hồi tấn công lưu lượng mạng quy mô lớn

 • IPS

  Phát hiện và phản hồi xâm nhập thời gian thực trên trang web và máy chủ ứng dụng

 • Quản lý chứng chỉ

  Tích hợp đăng ký/quản lý chứng chỉ SSL/TLS

Application Service
DevOps Tools
 • Dịch vụ DevOps

  Cung cấp nhanh chóng và an toàn các môi trường phát triển / triển khai / vận hành CTXH tích hợp

Analytics
 • Apache Kafka

  Tạo/quản lý cụm apache kafka

 • Elasticsearch

  Tạo và quản lý Elasticsearch thuận tiện trong môi trường web

 • Cloud Hadoop

  Cụm Hadoop để xử lý / phân tích dữ liệu lớn dễ dàng và nhanh chóng

AI/ML
 • Nền tảng AI&MLOps

  Kubernetes-dựa trên nền tảng máy học mã nguồn mở

Management
 • Logging & Audit

  Thu thập và phân tích lịch sử hoạt động của người dùng

 • Cloud Monitoring

  Hỗ trợ hoạt động đáng tin cậy của cơ sở hạ tầng đám mây

 • VM Migration

  Chuyển sang nền tảng đám mây Samsung

Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.